maandag 8 september 2014

Liefde is...... Love is......

steeds nieuwe steekjes zetten aan hetzelfde project.....  ;D
terwijl je weet dat het nog heel lang kan duren voordat het af is....
making new stitches every time on the same project..... ;D
knowing it will take a lot more time to finish....


En omdat ze zo groot wordt (en dit is nog maar de eerste rand ...!..)
ook maar even een boven-aanzicht hieronder.
And because she gets so big (and this is only the first border.....!..)
also a picture from above here.


De kleuren komen niet helemaal zo mooi uit.
Zal wel komen ondat de zon nog zo naar binnen schijnt.
(opzichookwelfijnnatuurlijk!)
The colours seem a bit dull.
I guess that is because the sun is shining threw the windows.
(alsoniceofcourse!)


Deze mosterd-gele stof wordt de tussen-rand.
Ik moet het nog wel vastnaaien, maar eigenlijk wil ik de hoeken ook eerst af.
This yellow/brownish fabric will be the inbetween border.
Have to attach it still, but I want to wait till I finish the corner-units.


En met deze rand ben ik bezig;
opzij moeten er nog twee motiefjes gemaakt; zie je?
And I'm working on this border;
on both sides I have to attache the last parts, see?


En als ik helemaal flauw ben van m'n naaldje;
of mijn vinger weer eens helemaal beurs is van al dat geprik...
dan haak ik snel even een paar randjes van de Crochet Along 2014 aan één van de dekens in wording.
And when I'm absolutely tired from my little needle;
of when my fingers hurt from all the stitching..
I crochet a few borders from my Crochet Along 2014 on one of my blankets.

Geniet van jullie steekjes!
Enjoy your stitches!

Love, Ria.

P.S. Gelukkig gaat het steeds beter met ons Nadeche-Prinsesje! 
Ze doet het geweldig en gaat heel natuurlijk om met de drain uit haar nier.
We zijn zo ontzettend trost op onze grote-kleine-meid!!
P.S. We are so happy that our Nadeche-Princess is feeling better every day!
She's doing great and handles the drain from her kidney really natural.
We are so very proud of her!!

dinsdag 2 september 2014

Op z'n kop...... Upside down.....

 (onderweg van Groningen naar huis... licht in het donker...)
 (on our way home from Groningen... light in the darkness..)

Het is alweer meer dan een maand geleden dat ik hier wat gepost hebt. Het is ook onvoorstelbaar hoe de wereld ineens op z'n kop kan staan...
Na de nieuwe keuken kon jongste dochter ineens aan een nieuwe baan beginnen midden in het land; dus van alles verhuizen; nieuw plekje inrichten...
Maar ook thuis konden we nu aan de slag met de vloeren op de verdieping. Eindelijk had iedereen een nieuwe vloer en twee zonen ook een nieuwe slaapkamer. Natuurlijk ging het allemaal niet zo snel en vlekkeloos als ik het hier vertel..

En toen...... werd vorige week onze jongste kleindochter van zes jaar ziek.... wat eerst leek op een buikgriepje veranderde snel in ernstig...
In het ziekenhuis constateerde men een  mono-nier (oftewel één nier....); een vernauwing in de afvoer naar de blaas; en deze ene nier was ernstig vergroot. Ze werd overgebracht naar het UMCG; dat is voor je gevoel meteen heel ernstig,...
Gelukkig kunnen we nu (na een week) zeggen dat haar ene nier het nu weer zo goed doet dat ze naar huis mag. Weliswaar met een nefrostomie (dat is een drain uit de nier). Over een aantal weken moet er operatief een stent worden geplaatst in de vernauwing.
Je leven staat ineens op z'n kop! We zijn zo blij en dankbaar dat het op tijd is ontdekt; anders stond ons klein prinsesje nu voor heel andere (zeer ernstige..) problemen....

It's already more than an month I posted something here.... How the world can be upside down all of a sudden....
After the new kitchen our youngest daughter could start a new job in the centre of the country; so we helped her to move her things and furnish her new place...
But also at our home we could start with putting in new floors on the other levels. Finally everyone had new laminat-floors and two sons had a new bedroom. Ofcourse it didn't all go that smooth as I'm writing it now..

And than..... our youngest granddaughter (6 years old) got sick..... wat first seemed to be a stomach flu turned quickly in something very serious....
In the hospital the doctors found she had a mono-kidney (so one kidney..); a narrowing of the outlet to the bladder and the kidney was severely enlarged. They took her to the University Medical Centre at Groningen; that means she was really very sick....
I am SO glad to be able to tell you that she returns home today!
Her kidney functions with a nephrostomy ( a drain from her kidney) because of the narrowing in her ureter. And in some weeks they have to operate on her to widen the ureter.
How your life can be upside down in a moment! We are so glad and thankful that this is discovered in time; otherwise our little princess would have very different (severe..) problems....

Natuurlijk zorgt je quilten dan ook voor afleiding, gelukkig...
Hieronder maar even wat foto's..
Ofcourse is quilting a very good distraction, I'm glad...
Here are some pictures..


De mandjes... en rij met 17,  het aantal loopt af; dus richting een finish.
The baskets.... a row with 17, the amount gets less; so to a finish.


En even van dichtbij. Deze quilt is straks helemaal met de hand gemaakt.
And a close-up. This quilt is entirely made by hand.


Ook begonnen met een paar van die leuke Carolina Chain blockjes van Bonnie Hunter. (klik).
Also started a few of those lovely Carolina Chain blocks by Bonnie Hunter (click).En hier is Love Entwined. Bijna klaar met deze rand.
And here is Love Entwined. Almost finished with these borders.

Neem wat rust voor jezelf! En geniet van je lieve familie en vrienden!
Je weet nooit wanneer het leven alles op z'n kop zet....
Take time to smell the roses! And enjoy your loved ones! 
One never know when life turns you upside down....

Love, Ria.

en een pootje van Amar 
ad a paw by Amar


dinsdag 29 juli 2014

Beetje vreemd....... Bit strange........

voelt het nog na een hele week achter m'n laptop- (of tv-) scherm te hebben gezeten en het nieuws volgen over de ramp met de MH-17....
Je voelt zo mee met de nabestaanden; terwijl je tegelijkertijd weet dat je nooit zult kunnen voelen wat zij op dit moment doormaken; het lijkt me verschrikkelijk om mee te moeten maken.......
it still feels, after a whole week following the news on my laptop- or tv-screen, about the diseaster with the MH-17....
I feel for the families and friends who have lost loved ones; the things they have to go threw......; while you know at the same time that you're just not able to feel what they feel.... it must be so terrible.....

Het is dan wel heel fijn om met je geliefde handwerk bezig te zijn....
Het geeft afleiding, maar ook rust.
It's just so good to be busy with my favourite handwork...
It gives distraction, but also peace of mind.


En dus wordt er hard aan de diamantjes gewerkt; diamantjes van hoop; liefde en tranen...
Deze quilt heeft z'n naam.
Dat gebeurt gewoon met quilts, he?!
Ze helpen je door dingen heen en vaak ontlenen ze daar hun naam dan ook weer aan...
And so I worked hard on the diamond-strings; diamonds of hope, love and tears.....
This quilt had it's name.
That's what quilts do, huh?!
They help you with the difficult things in live and often they derive their name from it..


En er is genoeg te doen!
De mandjes-quilt zou ik ook ZOOOOOOO graag afwillen maken....!!
Dit was een rijtje met 21 mandjes; (zie foto hieronder..)
dus op naar de volgende van 19...
There really is enough to do!
The little basket-quilt I would also LOOOOOVE to finish...!!
This was a row with 21 baskets; (foto below..)
so on to the next one with 19....


En natuurlijk blijf ik bezig met Love Entwined van Esther Aliu (klik).
Het gaat even iets minder snel; maar leuk blijft het wel, hoor!!
Ik hoop echt deze randen met hoekblokken af te hebben aan het eind van de maand augustus..
(oeps, wat zeg ik  nu.... ;) ......!)
And ofcourse I'm still working on Love Entwined by Esther Aliu (click).
It's not going that fast, but it is still so  much fun to work on!!
I really hope to finish these borders and cornerblocks by the end of August.
(woeps, what am I saying........ ;) ....!)


Bovendien ben ik iemand van de knuffels......  ;)
En zie eens welk schatje ik tegenkwam bij de Kringloop??!!
Nog geen naam.....
misschien heeft iemand van jullie een leuke naam in gedachten?
And ofcourse I love stuffed toys..  ;)
 Look what I found at the Thrift store??!!
Cutie; and no name yet..
maybe one of you has an idea of a name?

 

Iedereen een heel goede week, hou degene die je lief zijn maar dichtbij je!
Everyone a very good week; and hold your loved-ones close!

Love, Ria.

zaterdag 12 juli 2014

Diamantjes...... Diamonds.......

Deze diamantjes zijn zo leuk om te maken! 
Ik had er al een aantal in elkaar, dankzij het voorwerk van Elni (klik)..... Dank je!! ;)
En hier ben ik met Janny (Singer 306) al hard aan het werk om de diamantjes tot grote hexagonnen te "smeden"...
These diamonds are so much fun to work on!
I had made a few, thanks to Elni (click), for the templates... Thanks!!  ;)
And here Janny (Singer 306) and I am working very hard to "forge" them together into bigger hexagons!


Hier zijn ze allemaal aan elkaar....
En toen bleek dat ik er nog lang niet genoeg had.... :(
Here they are all sewn together...
And it seemed I had not nearly enough...  :(


Dus Yvonne (van Budel; Singer 15K88) en ik moesten weer nodig aan de slag om er nog diamantjes bij te maken.... Geen vervelend werkje, hoor, achter zo'n pracht van een trapnaaimachientje.
Word ik toch altijd zo blij van, hè!
So Yvonne (van Budel; Singer 15K88) and I had to get back to work to make some more diamonds...
Not an unpleasant job, with the help of such a beautiful treadle.
It always makes me happy!


En dit is dan het nieuwe stapeltje..
54 diamantjes..
This is the new stack..
54 diamonds..


En samen met het andere stuk ziet het er dan zo totaal uit:
and together with the previous part it looks like this:


En tuurlijk even een paar van dichtbij..
Leuk hè?!
Ofcourse a few upclose..
Nice!!


Ppsssstt: ook aan de mandjes blijf ik nog wel even bezig. hoor.
Die wil ik ook zooooo graag af!  ;)
Ppsssttt: I'll also keep busy with the baskets.... mind you..
I would love to finish that one as well!   ;)


En met dit prachtige weer van vandaag, wappert er val alles aan de waslijn....
Fijn gevoel!!
And with this beautiful weather today, there are all kinds of things on the washline...
Great feeling!!Fijn weekend allemaal!
Great weekend to you all!

Love, Ria.

maandag 30 juni 2014

Steekje voor steekje....... Stitch by stitch......

komen allerlei verschillende werkjes dichterbij het doel. (omindetrantteblijvenvanhetvoetbal, he?!) 
all kinds of projects are closer to their goal.  (tostayintermsoffootball-orsoccer-, he?!)  


Sweet William wacht rustig op 'r beurt. En staat gewoon mooi te zijn...... ;)
Ik heb wel ontdekt dat ik het handquilten echt gemist heb... 
Maar nu ga ik gewoon zo snel dat er alweer een kwart af is.
Dat klinkt natuurlijk super, maar het betekent wel dat het in dit tempo zo af is....!!!
En... er is nog GEEN opvolgend handquiltporoject af!
Dus daar moet ik ook snel aan gewerkt worden en misschien iets minder aan het doorpitten van de SW.  :'(
Sweet William is patiently waiting her turn. And is just being beautiful....  ;)
I did discover I really missed handquilting..
But now I'm going so fast that a quarter of the quilt is already done.
That sounds great (I know), but it means that, if I keep working at this rate, this quilt  is soon finished....!!!
And... there is NO following handquiltproject to work on next!
So I have to work faster on another WIP (WorkInProgress) and less on quilting the SW.  :'(


Het leuke blokje met de vlindertjes is aan de beurt...
The sweet block with the lovely butterflies is next.....


En dit moet dan het volgende handquiltproject worden!
Nog 138 mandjes te gaan....
This is going to be the next handquiltproject!
Still 138 baskets to finish....

Zie je dat ik al aan het afbouwen ben met de rijen?
En dat stimuleert natuurlijk wel enorm!
Er zitten hier 343 mandjes aan elkaar. 
Dat wordt al mooi, he?! 
Ik zou terug moeten kijken hoelang ik hier al mee bezig ben; ik weet het niet zo uit m'n hoofd, maar al wel een hele tijd.   ;)
Do you see I'm working down with the rows?
That is a huge stimulans!
There are 343 baskets attached here.
Nice looking, isn't it?!
I'ld have to look back to know for how long I'm working on this one; I don't know out of the top of my head, but quite some time.   ;)


En door het hele gebouw in huis, was ik al flink achtergeraakt met de dekens voor de dochters.
Dus dat moest ook even in gehaald; en mooi dat het wordt!
Heerlijk om even met je haaknaaldje rustig op de bank te zitten 
(en ondertussen te genieten van het voetbal!!).
And because of all the renovating in our home, I was way behind with the crochet along blankets for the daughters.
So I had to catch up; and it's turning out so beautiful!
It's great to relax with a crochethook on the couch
(and watching football -soccer-!!)


Ook even een paar plaatjes van de tuin; heerlijk genieten!
Also a few pictures of our garden: enjoying!


Mooi!! Gorgeous!


Die kleuren!  Those colours!


En, nou ja, met al die regen, vindt Amar dit een heerlijke tijdsbesteding........ :D
And, well, with all this rain, Amar thinks this is the best way to spend her time.....  :D

Geniet van vandaag!!
Enjoy today!!

Love, Ria.

zaterdag 14 juni 2014

Zulke leuke dingen...... Such great things.....

te melden! Lees je even mee??  ;)
to tell you! Want to join me??  ;)Eerst maar even laten zien dat er heerlijk wordt doorgewerkt aan de Sweet William-quilt 
en ik moet echt zeggen dat ik handquilten toch wel weer heel erg leuk vindt.
Het gevoel die kleine steekjes te maken....... hmmmmm... heerlijk!
I first wanted to show you my progress on the Sweet William-quilt.
And I have to say, I find handquilting so much fun.
It's such a great feeling to make all those tiny stitches..... hmmmm...... love it!


EN.......
de nieuwe keuken en toilet zijn helemaal klaar!
Wat is het een heerlijk gevoel om daar naar ... en in rond..... te kijken!
Alles heeft zijn plekje weer gevonden.
(ppssstt; .......  ik heb zelfs nog twee planken over......)
Geen afzuigkap meer aandoen met de schroevedraaier......  ;D
Zucht....... H*E*E*R*L*IJ*K.....!
AND.........
the new kitchen and toilet are done!
What a great feeling it is to look at.... and to be there!
Everything has found it's place again.
(ppssssttt: ...I also have to shelves who are empty.......)
No turning the extractor hood on with a screwdriver.......   :D
Sigh......... I*L*O*V*E*I*T ......


En dit is mijn uitzicht vanaf mijn quiltplekje aan de tafel......  
:D
This is my view from where I'm quilting at the table......  
:DEn ook maar even een nieuw kleedje gekocht bij dat grote zweedse warenhuis....
En zo heerlijk zacht, he?!
Also bought a new rug at that large Swedish warehouse......
So lovely and soft!


En nu je overal ziet dat het hexagonnen-virus weer om zich heen grijpt, 
ben ik ook maar even begonnen om oude dingen erbij te halen.
Het is toch wel weer leuk om te spelen met die allerlei-kleuren-bloempjes!
Het moet toch echt maar eens af;
zien hoe ik dat ga doen..
And now you see the hexagon-virus is starting to show up everywhere, again,
I also wanted to pull out the old project.
I can tell you it is so much fun to play with all those coloured-flowers again!
Just have to see how I will finish this one..En een hele grote verrassing!!
Ik heb de Give-Away gewonnen van Created by Mascha (klik).
Wat een pracht van een stoffenserie!
Moet echt even nadenken waar ik deze voor ga gebruiken, hoor.
Ik vind ze prachtig!!
Dank je, Mascha!
<3 b="">
And a big surprise!!
I won the Give-Away by Created by Mascha (click).
What a beautiful fabric-line!
I really have to think where I'm goiing to use them.
I love them!!
Thanks so much, Mascha!
<3 b="">


En zie je dat lieve hartje!
Dat kreeg ik erbij kado.
Wat ontzettend lief, he??!!
:D
And do you see that lovely little heart!
That was a gift as well.
Isn't that sweet??!!
:D


En Amar slaapt door alles heen;
zo blij is ze dat alles weer normaal gaat...
Geen gebreek en lawaai meer in huis; rust!
Eerst even bijslapen...
en gelijk heeft ze!!
And Amar sleeps all day long;
she's so glad everything is back to normal...
No construction and noise in the house anymore; peace and quiet!
First catching some sleep...
and right she is!!


Wens jullie allemaal een heel goed weekend;
geniet van elkaar!!
Whishing you all a very good weekend;
enjoy eachother!!

God bless (y)our Home!
Love, Ria.vrijdag 30 mei 2014

Zoveel kleur.......So much colour........

in huis!
indoors!Wat een plaatje is de Sweet William-quilt toch, he?!
Isn't it a picture, the Sweet William-quilt?!


Het is echt heerlijk om weer eens steekjes met de hand te kunnen zetten in een quilt.
Wat heb ik dat gemist, zeg!
Dit leuke bloemen patroon-malletje heb ik gevonden bij Quiltpalace (klik).
It really is fun to handquilt those stitches again.
How I missed that!
This beautiful flower-pattern-stencil I found at Quiltpalace (click).


Ook dit blad-kransje komt daar vandaan    :)
Ik ga ze naast elkaar gebruiken; bloemen en blaadjes.....
:)
I also found this leaf-wreath there   :)
I'm using them both next to eachother, flowers and leafs.....
:)En zo hangt het even voor de show van de tafel;
gezellig hoor, zoveel kleurige mandjes.
Het is gewoon een plezier er naar te kijken!
En met een heerlijk zachte katoenen vulling is het een super werkje!
Just hanging from the table; showing of;
so cute, so many beautiful baskets.
It is so much fun to look at!
And with a lovely soft cotton batting it's just great quilting!Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of de andere Sweet-William-meisjes ook nog een rand om hun quilt gaan doen....
Ik wilde het graag wat groter en nu is ze net over de 2 meter
#ikhoutochzovangrotequilts!!
I would love to know if the other Sweet William-girls are also thinking about adding a border to their quilt....
I just wanted her a bit larger and now she's a bit more than 2 meters.
#Ireallylovebigquilts!!


En je snapt zeker wel dat ik veel liever quilt, nu je de toestand in onze keuken ziet.
Het wachten op de nieuwe keuken is begonnen; maandag gaan ze beginnen....
Wat een troep was het gisteren met het slopen van de oude keuken en al het georganiseer daaraan vooraf!
#watveelspullenbewaardjedaninjekeuken....
And you understand I would much rather quilt, now we have to wait for our new kitchen to arrive on Monday....
What a mess it was yesterday demolition our old kitchen and so much organizing before that!
#whataloadofstuffpilesupinakitchen....Amar vindt het maar niets......
Ze kijkt me echt aan met een blik van: 
"wat gebeurt er toch allemaal, ik snap er niet van!"
Amar is a bit at a loss.....
She looks at me as if she says:
"what's happening, I don't understand!"
"Wat doet iedereen toch...... al dat geloop en lawaai......"
"What's everyone doing...... all that walking about and that noise......"


Hopelijk kunnen we hier de komende week vertoeven..
Met een beetje meer zon moet dat toch te doen zijn?
I hope we can use the garden this week..
With a bit more sun that could be possible?


Nou, op naar maandag!!!
Hopelijk kan ik jullie de volgende keer vertellen dat alles achter de rug is!
;) ;) ;) ;)
Dat zou echt GEWELDIG zijn!!
Well, up to Monday!!!
I'm hoping to tell you that's it is all finished the next time!
;) ;) ;) ;) 
That would be GREAT!!

Geniet van je weekend! Enjoy your weekend!

Love, Ria.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...