woensdag 2 april 2014

Eindelijk klaar....... Finally finished......

Ik denk dat ik wel drie jaar aan mijn klosjesquilt heb gewerkt.....
En eindelijk het spannende moment.....
Met al die rode, blauwe, groene lapjes....
Zou dat wel goed gaan in de wasmachine,
want dat moest ze wel: in de wasmachine..... ;)
Nadat ze zoveel jaar overal mee naartoe was geweest;
in de auto, op de camping, in kleine kinderhandjes (Nadeche vond het zo leuk om kleurtjes bij elkaar te zoeken... ;) ...) en ook nog onder de hond..... ;)
Hier ging ze dan!
I think I've worked for more than three years on my "klosjes"-quilt....
And finally this exciting moment...
With all the red, blue and green fabrics...
Would that be allright iin the washing machine,
because that's what had to be done.... ;)
After all of these years being dragged absolutely everywhere;
the car, the camping, in small children's hands (Nadeche loved to search colours together... ;) ....) and also under the dog.... ;)
Here she went!

Wat kan een uur dan lang duren, he?!
Verschrikkelijk....!
Heb ondertussen van alles gedaan......:
de hond uitgelaten; de kamer gestoft; raampjes gesopt...
(gekke meid...!)
En T*O*E*N.....
===============T*A*D*A ===============
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
How long an hour can seem to take, huh?!
Terrible.....!
I did all kinds of things in the meantime.....:
walking the dog; dusting the room; wiping windows....
(crazy girl...!)
And T*H*E*N*....
==============T*A*D*A=============
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Snel een inspektie...
A quick inspection....


Het lijkt allemaal heel goed te zijn gegaan.
Pfffff..... gelukkig!
It seems to be oké.
Pffff... what a relief!


Lekker in de tuin aan de lijn.  :)
en drogen maar....
Let's hang her in the garden, so she can dry ...  :)En zoveel zat er niet eens in de colourcatchers; dat viel me mee!
And there wasn't even that much in the colourcatchers; that went well!

Ik denk dat ze lekker mee mag naar de Love-Entwined Bee morgen.
I think I'll take her with me to the Love-Entwined Bee tomorrow.

Geniet van vandaag! Enjoy today!

Love, Ria.

p.s. sorry voor niet zo scherpe foto's....
p.s. sorry for the blurry pictures.....

zondag 23 maart 2014

Hoe snel de tijd kan gaan...... How quickly time flies by......

en hoe bezig je dan kunt zijn met heel veel dingen, he?!
and how busy one can be with so many different things, he?!

De afgelopen weken heb ik echt van alles in mijn handen gehad en weet je...... het is allemaal leuk om te doen!   ;)
These last few weeks a many projects came threw my hands and you know..... they are all so much fun!  ;)Bijvoorbeeld de Love Entwined Quilt (klik).
Ons huiswerk van de laatste maanden is wel heel veel, zodat het mij niet meer lukt om bij te blijven, maar dat drukt de pret niet, hoor!
Het is een plaatje van een quilt en een plezierige uitdaging om eraan te werken.
For instance the Love Entwined Quilt (click)
Our homework these last few months was extensive, so it's impossible for me to keep up, but that doesn't matter a bit!
It's a gorgeous quilt and such an enjoyable challege to work on.En ook de kleine sterretjes-lap is gegroeid met twee rijen. 
Toch zou het leuk zijn als het nog wat groter wordt; ik houd nu één keer van grotere quilts...... :)
Het is dus nog een poosje een UFO...
Also the little stars have grown with two rows.
It would be fun to see it grow a bit bigger; I just love bigger quilts.....  :)
So it will be a UFO for a while....


Oh.... EEEENNNNNN:
de Sister's Choice Quilt (alias de KoningsQuilt)  is helemaal doorgepit op mijn machinale quiiltframe..... Joepie!!!!
Dat vind ik echt een succes!
Wat ben ik blij met het frame!!!!!  :D
Oh...... AAAANNNNNNDDDDD:
the Sister's Choice Quilt (alias: the King's Quilt) is completely quilted on my machinequiltframe.....
Great!!!!!
It's such a succes!
And I'm so happy with my frame!!!!!!!  :D


En natuurlijk even iets dichterbij...
(zie je al die kringelende bloempjes... :) ...? )
And ofcourse a bit closer....
(do you see all those swirling flowers......  :) ....? )En natuurlijk wilde ik ook graag meedoen aan de Crochet Along van Tertia en Jolanda (klik).
Hier is één van de dekens, want ik wil er natuurlijk ook één maken voor de dochters..... dat snappen alle moeders wel, he?!
And I also loved to join the Crochet Along by Tertia and Jolanda (click).
Here is one of the blankets, ofcourse I also wanted to make one for my daughters..... all you mothers understand, huh?! Zo kleurig..... en zo leuk!!
So colourful... and such great fun!!


Dus jullie zien dat ik me niet verveel en ik wil echt graag vaker een verhaaltje te schrijven....
So you see I'm not sitting doing nothing and I would love to right a posts more often....

Maar voor nu: een fijne zondag en geniet!
But for now: a lovely Sunday and enjoy!

Love, Ria.zondag 2 maart 2014

Zoveel te doen.... So much to do....

de afgelopen tijd..... en zoveel verschillende projekten onder handen..... allemaal ook zo leuk!
lately..... and so many different projects...... I like them all!

Ik laat wel even wat foto's zien, zodat jullie even mee kunnen kijken.... ;)
showing you a few pictures, so you can see for yourself..... ;)


Hier staat het nieuwe machine quiltframe, met de Sisters Choice Quilt erop. 
Het vordert al gestaag en het wordt echt prachtig!
Wat ben ik blij met het frame van de fa. Meeuwisse (klik).
Here you see the new machine quiltframe, with the Sister's Choice Quilt on it.
It's getting there and looking gorgeous!
I'm so happy with my frame by mr. Meeuwisse. (click) 


Even van dichtbij laten zien, zodat jullie kunnen meegenieten.... :D
A bit closer, so you all kan enjoy with me.... :D


En dit is de Love Entwined Bee, bij Quiltpalace (klik-onder cursusprogramma..)
And here is the Love Entwined Bee, we reside at Quiltpalace (click-look under "cursusprogramma")


Mooie kleuren!
Great colours!


En mooie uitvoeringen!! Heel bijzonder!
And lovely performances!! So extravagant!Mooie pastelkleuren!
Lovely soft colours!


En mijn Love Entwined centrum helemaal klaar. Ik ben nu bezig met de randen er omheen.... 
And my Love Entwined centre completely done. I'm working on the borders now....Natuurlijk worden er ook bloemenmandjes gemaakt .....
Sweet William krijgt langzaam maar zeker vorm...
Ofcourse I'm also working on the flower baskets..
Sweet William is slowly but surely taking shape...


En kijk eens naar dit prachtige hart!
Ik heb het gekregen van Nat Palaskas (klik).
Vooral  na alles wat er de afgelopen tijd hier gebeurd is, snap je wel dat me dat enorm raakte...
Het kruis op het hartje en de kruissteekjes erop geborduurd....
Mijn hart stroomde even over..... 
And look at this beautiful heart!
It was given to me by Nat Palaskas (click).
Especially after everything that happened here, you can quess that this struck me enormously.....
The little cross on the heart and the cross-stitches embroidered on it..
My heart overflowed.....

Tot zover maar even mijn verslagje van de afgelopen tijd.
Voor jullie allemaal een heel goede week!

So far my report of the last couple of weeks.
For now I whish you all a very good week!

Love, Ria.

p.s. gekke Amar..... ;)
p.s. crazy Amar..... ;)


zondag 2 februari 2014

Hèhè.....

eindelijk een berichtje van mij...
De maand januari is zelfs al helemaal voorbij... Wat gaat dat snel, zeg!
Maar even een korte impressie van enkele dingen waar ik mee bezig ben:
at last a message from me..
The month January is already gone by.... Time does fly!!
Just showing you a short impression of some of the things I am working on:


Caroline, de kleine Singer Featherweight, werkt aan de kleine Pine-appleblokjes ...
Caroline, the little Singer Featherweight, is working on some small Pineaple-blocks...


Het centrum van de Love Entwined is klaar......
The centre of the Love Entwined is finished.....


En er is een nieuw quiiltframe in huis.... (op de enige plek waar ie staan kon: de kamer.... ;) ...)
And there is a new quiltframe in the house..... (at the only place I could put it:the livingroom...... ;) ....).

Geniet van je zondag!!
Enjoy your Sunday!!

Love, Ria.
      :)

dinsdag 31 december 2013

Op deze laatste dag van 2013... On this last day of 2013......

wilde ik iedereen heel graag een goede jaarwisseling wensen.
I wanted to whish you all a good New Year.

Deze laatste maand is er in onze familie veel gebeurd. Op 4 december schreef ik dat mijn vader aan het laatste stukje van zijn aardse reis was begonnen. Toen wist ik nog niet hoe dichtbij het zou zijn....
Op 10 december is hij overleden.
We zijn blij dat hij uit zijn lijden is verlost en dat Hij nu veilig is in Jezus armen (zoals hij het zelf nog benoemde voor hij niet meer spreken kon).
En die rust en vrede hebben we ook zelf ervaren in de week van de begrafenis...
Nu moeten we verder...... voor mijn moeder en voor ons is het gemis groot......., maar elke dag is er opnieuw Kracht om te kunnen leven, genieten en ook om af en toe tranen te laten.....
There has happened much in our family, this last month. On December 4th I wrote that my father started the last piece of his earthly yourney. At that time I didn't know how close that was....
He passed away on December 10th.
We are glad that the Lord delivered him from this suffering and that he is now safe in Jesus' arms (als he called it himself when he was still able to speak). 
And this rest and peace we experienced ourselves in the week of the funeral...
Now we have to go on.. we miss him so much....., but every day there is again Strength to be able to live, enjoy and also to let our tears flow....En natuurlijk vind ik het dan heerlijk om mee te doen met de Celtic Solstice-mysterie van Bonnie Hunter (klik)
Ik ben zelfs bij..... , sinds gisteravond is deel 5 ook klaar. Het is echt super om achter je trapnaaimachientje je gedachten te laten gaan..... 
And ofcourse I  loved to join the Celtic Solstice-mysterie by Bonnie Hunter (click).
I even caught up....., since last night part 5 is also done. It is so great to work behind your treadle and let your thoughts run free........


Ik heb zelfs een stofje gevonden waar de naam van mijn vader op staat....... dat is toch wel bijzonder om in deze quilt te verwerken, he?!
I even found a fabric that has my father's name on it..... that's really special to put in this quilt, isn't it?!


Ook de bloemetjes geven me plezier om aan te werken..... en ook daar ben ik bijna klaar met deel 7....
Also the flower-baskets are giving me pleasure to work on.... and I have almost finished part 7..


Dit zijn de Sweet William bloemenmandjes van deel 6, helemaal klaar.
This are the finished Sweet William flower-baskets, part 6.En hier werd ik aan een bloemenmandje van deel 7; natuurlijk met oliebol!!  :)
And here I work on a part 7-flowerbasket ; ofcourse with a doughnut!! :) (Dutch tradition for New Year's Eve.......)


En met deze foto wil ik mijn laatste blogje van dit jaar afsluiten.....
Deze handen, die de handen van de Here symboliseren. De handen die mijn vader naar de hemel hebben gedragen; en de handen die ons ook vasthouden nu wij hier nog op aarde zijn...... om ons allemaal moed en vrede te geven voor het komende jaar; wat ons ook overkomen mag.
In de mooie en in de moeilijke dingen mogen we weten dat Hij ons wil dragen. Daar houd ik me graag aanvast en wens het jullie allemaal toe.
And with this picture I want to close my last blogpost of this year......
These hand, who symbolize the hands of our Lord. The hands that carried my father to Heaven; the same hands that will carry us here on Earth..... to give us courage and peace for the coming year; whatever it will bring.
In the beautiful and in the difficult moments we may know that He will carry us. That's my stronghold and my whish for all of you.


Happy New Year!!

Love, Ria.

p.s. de handen waren een idee van onze oudste dochter; en het hartje heb ik gemaakt en er (samen met mijn moeder) in gelegd omdat ik drie dagen na de begrafenis jarig was..... mijn 55-ste verjaardag..... en eerste zonder mijn vader.......
p.s. the hands were an idea of our oldest daughter; the little heart I made myself and put it (together with my mother) in the hands, because three days after the burial it was my birthday..... my 55th.... and the first one without my father......

woensdag 4 december 2013

Rustgevend....Restful.......

is het toch, als je stukjes stof zo achter elkaar door kunt naaien.
Het geluidje van de trapnaaimachine, samen met je gedachten, en de combinatie van stofjes, die samen iets moois worden.....
is it, when you're chainpiecing.
The sound of the treadle, together with your thoughts and the composing of fabrics, making something beautiful together....


Het wordt mooi!
Ben wel benieuwd waar we deze straks gaan plaatsen in de Celtic Solstice Mystery van Bonnie Hunter (klik).
It's looking great!
I'm so curious where we are going to place these iin the Celtic Solstice Mystery by Bonnie Hunter (click).


De kleine bloemenmandjes van de Sweet William doen het ook geweldig.....
The little flowerbaskets of the Sweet William Quilt is also coming along......


En de derde vaas van Love Entwined is in volle bloei.  ;)
Nu wachten op de volgende...
And the third vase of Love Entwined is in full bloom.  ;) 
Waiting for the next one....


Misschien kan het iets langer duren dat ik een volgend berichtje plaats.
Mijn vader is al een maand ernstig ziek en het laatste stukje van zijn aardse reis is nu begonnen...
We zijn verdrietig om hem straks te moeten missen, maar dankbaar dat hij rustig is en er naar uitziet dat zijn Heer en Heiland hem thuis komt halen....
Maybe it can take a while before I write a next post.
My father has been very ill for more than a month and the last part of his journey on earth has begon..
We are sad to have to miss him, but grateful that he has peace and is looking forward that his Lord and Saviour is coming for him to take him home.

Enjoy eachother.
Love, Ria.


maandag 25 november 2013

Love Entwined......

Kijk, hier is vaas 3 van de Love Entwined quilt in wording! 
Wat blijft het leuk om te doen!
Dat vonden we ook op de Love Entwined Bee,, afgelopen donderdag, bij Quiltpalace (klik).
En wat prachtig om al die verschillende uitwerkingen te zien!
Echt, zo mooi!
Alleen jammer dat ik mijn camera vergeten ben, dus nu moet ik jullie even laten wachten tot de volgende bee.... sorry.... :(
Look, I'm busy with vase 3 of the Love Entwined quilt.
It is really so much fun!
And fun we had at the Love Entwined Bee, last Thursday, at Quiltpalace (click).
So beautiful to see all the different versions!
Really gorgeous!
It's just a pity I forgot my camera, so now you'll have to wait untill the next bee.... sorry.... :(


En dit is het totale plaatje tot nu..
And this is the total picture so far....


Nog een fotootje van Amar, geniet van de vogeltjes, die weer van de sierappeltjes genieten....
And a picture of Amar, enjoying the birds, who are enjoying the little apples......


Geniet ze!!
Have fun!

Love, Ria.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...