dinsdag 1 maart 2016

En ook....... And further.........

was ik niet alleen bezig met de scrap-hexagonnetjes uit het vorige blogje,
maar ook  met deze 1"-hexagonnetjes.
Het lijken net bloemetjes......
En ze schieten lekker snel op,
omdat ze niet zo heel verschrikkelijk klein zijn...
(alhoewel dat natuurlijk ook wel heel leuk is..!).
I was working not only on the scrap-hexagons from the previous post,
but also with these 1"-hexagons.
They just look like flowers....
And are really fast to make,
because they are not that tiny.....
(although I also love the tiny hexies...!)


Het is wel heel leuk om eens niet rond papier te naaien,
maar gewoon over een lijntje.
Weet je wel, zo'n lijntje wat je tekent met hulp van een malletje..
;) ;) 
It's so fun for once not to sew around paper,
but just follow a line.
You know, a line you draw using a template.


En met hulp van wat hexagon-papier;
om even te zien hoe het patroontje dan uitkomt.
Want met al die hoekjes.....
weet je dat nooit, natuurlijk...
(tenminste ikke niet......!) ;)
Trouwens: een linkje voor het hexagonpapier?

And with the help some hexagon paper;
just to see how it will look.
Because with all those sides...
you never know ofcourse....
(at least I don't.......)   ;)
By the way; a link to the hexagon graph paper


En weet je waarom ik juist deze zo leuk vond?!
Een heeeeeeeeeele tijd terug 
was er een trunk-show van Betty Prins (klik naar haar blog).
 (bij Quiltpalace in Staphorst).
Betty gebruikt altijd van die geweldig mooie kleurtjes in haar quilts!!
Ben er helemaal verliefd op geworden....
Dus in de trant van deze quilt gaat  het ongeveer worden;
vooral dat rood erbij in de rand...
Prachtig!!
Dus:
dank je wel voor een heel mooi idee, Betty!
Chapeau voor jou!

And you know why I loved this idea so much?!
A very loooooooong time ago
there was a trunk-show by Betty Prins (click to her blog)
(at Quiltpalace in Staphorst).
Betty always uses the most lovely colours in her quilts!!
I totally fell in love with this one....
So I'm trying to make a quilt a bit like this one;
epecially that red in the borders...
Gorgeous!!
So:
thanks for your lovely idea, Betty!
Chapeau to you!
Geniet ze allemaal van jullie handwerkjes!
Doe ik zeker ook!
So enjoy all your needlework!
I'm sure I will enjoy mine!

Love, Ria.

zaterdag 27 februari 2016

Dat duurde.... That took long.....

Het is ook halfjaar geweest met veel ziekte en heel moe zijn.
Langzamerhand komt de zin aan bloggen weer terug....
Daar maak ik dan meteen even gebruik van.
It was a 6 month with a lot of sickness and being very tired.
But....slowly the need to blog returns...
And one has to use that.


Dus vandaag ben ik zo goed als beter van een vervelende griep 
en dan kun je lekker even spelen met Lotje (Elna-Lotus-SP).
Die ook zichtbaar geniet om even weer wat te doen!
Hier werken we aan scrap-hexagonnen "in het wild";
lekker van allemaal restjes!
So today I'm almost recovered from a nasty flue
and it's just fun to play with Lotje (Elna-Lotus-SP).
She enjoys working again as well!
Here we make scrap-hexagons "in the wild";
all scrappy!


En een boxje allemaal restjes....
(kan er niet toe komen zulke stukjes weg te gooien....)
And a box of scraps...
(can't get  myself to throw those little pieces away..)


En dit zijn ze dan samen.
Het moet natuurlijk nog wel wat groter worden;
quilts zijn  juist heerlijk om onder te liggen...
And here they are together.
Ofcourse it has to grow a bit more;
quilts are just so great when you can snuggle under them...


En een slaperige groet van Amar;
zo lekker lui!
And a sleepy "hi" by Amar;
just so lazy!

Love, Ria.


vrijdag 28 augustus 2015

Van nieuwe dingen... About new things.....

Morgen is de Open Dag bij Quiltpalace in Staphorst. (klik).
En natuurlijk bij nog heel veel meer quiltwinkels in het land is het Open Dag.
Ook bij Gerda is weer een heel leuk cursusprogramma (klik) opgezet.
Mocht je nu tijd en gelegenheid hebben.....
misschien wel leuk om even te komen kijken! 
In elk geval: heel veel plezier bij de quiltwinkel die jij bezoekt!
Tomorrow is the annoucement of the new workshop-program at Quiltpalace in Staphorst (click).
And ofcourse it will be the same at many more quiltshops in the country.
Gerda also has made a great program (click)!
So..... if you have the time and the opportunity to visit.....
it will be so much fun!
Anyway: enjoy the visit at the quiltshop of your choice!


Dit jaar mag ik de Tile Quilt Bee doen.
Blokken maken op een "tegeltjes"-manier;
met verschillende technieken en materialen;
en met verschillende applicatie-methoden.
This year I organize the Tile Quilt Bee.
Different kind of blocks, with different kinds of techniques and materials;
and with different ways of applique.De bee bestaat uit 8 keer een ochtend;
met elke bijeenkomst het patroon voor een nieuw blok;
of je ontwerpt je blokken zelf......
Je kunt kiezen welke methode het best bij jouw past.
Kom  morgen maar kijken naar de voorbeeldjes!
Gezellig!
The Bee consist of 8 mornings.
And every gathering you will receive a new block;
or you can design your own block.....
You'll be able to choose witch method suits you best.
Come take a look at the examples tomorrow!
So fun!


Dit is het Tile Quilt boek waar de Bee op gebaseerd is.
Een prachtig boek, met veel uitleg, geschiedenis van de Tile Quilt en patronen!
This is the Tile Quilt book, where the bee is based upon.
A wonderful book; with good explanations, history of the Tile Quilt and patterns!Verder ben ik even bezig met een disappearing 9-patch-quilt voor een kraamkado.
Further I'm working on a disappearing 9-patch-quilt as a baby-gift.


En doet Amar net alsof er geraniums in de vensterbank staan.....
Gekke meid!!
;D
And is Amar acting as if we have geraniums in our windowsill.....
Crazy girl!!!
:D

Geniet van alles wat je doet!
Enjoy everything you do!

Love, Ria.zaterdag 22 augustus 2015

Weer schrappen.. ;) again deleting.. ;)

van mijn UFO-lijstje....
Wat doet dat goed, hè?!
Om weer iets af te hebben.
Het lijkt als een finish waar je lang naar uit hebt gekeken....  ;)
an item of my UFO-list....
That's such a good feeling, isn't it?!
To have it done.
It feels like a finish you looked for a long time.....  ;)


Carolina Christmas.....
Helemaal klaar....
gewassen en gedroogd..
even naluchten aan de droogmolen..
:D
Carolina Christmas..
Completely finished..
washed and dried..
airing outside..
:D


Close up van het machinequilten..
Drie blaadjes en kringeltjes.
Close up of the machinequilting.... 
Three leaves and swirls.En de mandjes-top helemaal klaar!!
Helemaal met de hand gemaakt.. 
481 3" blokjes..
begonnen in 2011.. ;)
And the little basket-top finally finished!!
Completely done by hand..
481 3" blocks..
started in 2011..  ;)Wat een leuk gezicht, al die lieve kleurtjes!
Such a great sight, al those lovely colors!
Moet de randen er nog aanzetten, mooie bloemenstof van lang geleden..
nog dubbelen natuurlijk..
en dan met de hand quilten...
Maar eerst....
Have to attach the borders, a beautiful flowery fabric from long time ago..
 sandwich it ofcourse..
and handquilt it..
But first...


moet ik deze nog af-quilten..
Sweet William.
Het lijkt alsof ie al eeuwen in mijn quiltring zit..
en wacht heel geduldig tot ik tijd heb 
om nog een paar steekjes te zeten..
En geloof me.... dat is al weer een hele tijd geleden..

I have to finish this gorgeous one..
Sweet William.
Looks like for ever on my quilt frame..
Waiting patiently till I have time for some more stitches..
and believe me... that's a long time waiting already...En Amar wacht ook altijd heel geduldig..
naast m'n stoel..
tot ik tijd heb voor een spelletje of een wandeling..
Een lieverd!!
And Amar is also waiting patiently
next to my chair..
till I have the time to play of take a walk.
Sweetie!!

Dus: geniet van jullie weekend en werkjes!
So: enjoy  your weekend and crafts!

Love, Ria en Amar.
dinsdag 14 juli 2015

Dat gaat prima......This goes well.......

Alweer een quilt van de UFO-stapel af en op de AFFO-lijst!
Hier is de "Kusjes-quilt"; met bies en label.... helemaal AF!  :D
Another quilt traded places; from the UFO-pile on to the FINISHED-list!
It's the "Kisses-quilt"; with binding and label.... completely DONE!  :D


Is het niet een plaatje! 
En dat van allemaal "rommel-stofjes".....
*B*L*I*J*
Isn't it adorable!
And all from scraps....
*H*A*P*P*Y*


En een "vandestoel-foto...."
And a "fromthechair-picture..."


Easy Street was al klaar, maar nu met bies en label. 
En wat extra's...; dankzij een ongelukje met een gebroken naald..... :(
I had finished Easy Street earlier, but now she has a binding and label.
And something extra......; due to an accident with a broken needle.....  :(


Ze heet: "Sheep on Easy Street".... dankzij de schaapjes op dit groene stofje.
Zie je het zwarte schaapje?
Schattig he?!
En ondeugend dat ie kijkt.......  ;)
She's called: "Sheep on Easy Street".... because of the sheep on this green fabric.
See the little black one?
Isn't he cute?!
And look  at his face.... naughty.....  ;)


Er was een ongelukje met een hond en een kat en daardoor een gebroken naald...
Voordat ik dat door had... zat er al een gat in de quilt....
(snif-snif-snif-snif...)
Maar gelukkig dankzij een lieve gift van een vriendin, kon ik ook een paar schaapjes "van het padje af" erbij betrekken.
Nu zie je het gaatje niet meer...... ;))
Lief hoor, vriendinnetje!!
There was a little accident with our dog and cat and consequently a broken needle....
Before I knew it... there was a hole in my quilt....
(sob-sob-sob-sob...)
Thanks to a fabric-gift from dear friend, I added some sheep "of the trail...".
Now the hole is covered......  ;))
Thanks a lot, girlfriend!!

Gisteren was Carolina Christmas (mysterie  van Bonnie Hunter ..2009...ahum..!) aan de beurt voor het quiltframe.
Ik heb er zo'n zin in om die de komende weken af te maken!
Daarna nog twee en dan ben ik helemaal bij met de machine-quilt-UFO-stapel.
(natuurlijkiserdannogdehandquiltstapel..)
Superblij!!
Yesterday I put Carolina Christmas (mysterie  by Bonnie Hunter .... 2009...ahum...!)
on the quiltframe.
I really love to finish this one the next few weeks!
Than there are only two left to finish the machine-quilt-UFO-pile.
(ofcoursethereisstillthehandquiltpile..)
SO happy!!


En dit is de achterkant voor Caroline Christmas.
Een echt Nederlands Winter-Koeien-landschap.
Zo schattig....
And this the backing for Carolina Christmas.
A true Dutch Winter-Cow-landscape.
So cute....


Groetjes van Amar!
We wachten op iets beter weer om terug te gaan naar Cora; de "sleurhut".
Greetings from Amar!
We will wait for some better weather for returning to Cora: the caravan.

 Geniet van je steekjes! 
Enjoy your stitches!

Love, Ria.

donderdag 25 juni 2015

Soms...... Sometimes....

gaat alles zo snel, dat je even vergeet om een blogje te schrijven.... (bloos..bloos...sorry...).
life goes so fast, that you forget to write a blogpost.....(blush...blush.....sorry...).


Oké, hier gaan we dan! Hier is Carolina Chain (een patroon van Bonnie Hunter -klik) op het frame.
Wat is dat toch handig; ik ben superblij met mijn frame; het scheelt echt heel wel rug- en knieen werk.....
Het frame is van de fa Meeuw (klik), even voor de geinteresseerden.. ;)

Oké, here we go!
Here is Carolina Chain (pattern by Bonnie Hunter-click) on the frame.
This is so handy! 
I really love 
working with my frame; it's especially better for my back and knees....
The frame is from fa. Meeuw (click), for the ones who are interested.


(je kunt nog net mijn Nina zien.. -Bernina Aurora QE 440....:D......)
(you just can spot my Nina... - Bernina Aurora QE 440.... :D......)


En hier is Easy Street net van het frame af!
De binding moet er nog aan, maar dat  kan later nog en is altijd een leuk karweitje voor op de bank bij de tv.... ;)
And here is Easy Street finished an of the frame!
Have to put the binding on, but I can do that later. Besides it's always nice for an evening on the couch in front of  the tv... ;)

EN.........
KIJK EENS WAT IK GEVONDEN HEB !!!!!!
AND.........
LOOK WHAT I FOUND !!!!!


TROMGEROFFEL .....!!!!!!!!!!
DRUMROLL ....... !!!!!!!!!!!!

Een Elna Lotus SP!! Gemaakt tussen 1968 en 1978 in Zwitserland....
Een lief klein machientje en ze naait prachtig!
Ze heet "Lotje"...... ;)

Hier boven staat ze dicht; gaat open als een Lotus-bloem (vandaar de naam..)
En hier onder is ze open..

An Elna Lotus SP !! Made between 1968 and 1978 in Switzerland...
A sweet little thing and she runs so great.
I called her "Lotje" .....  ;)

Above she is closed; opens up like a Lotus-flower (hence the name..)
And beneath she is open..Natuurlijk moest ik meteen een handleiding zoeken en haar schoonmaken van binnen en van buiten....
Maar... alles werkt en soepel ook!
Moest even wat hexagonnen "in het wild" naaien (paperpiece manier).
Leuk, hè?! De stempel voor deze komt van Jeanneke... (klik)

Ofcourse I had to find a manual for her rightaway and also had to clean her inside and out....
But.... everything works and smooth as well!
Ofcourse I had to try to sew some hexagons "in the wild" (paperpieced).
Isn't this great?! The stempel for this one comes from Jeanneke .. (click).Hier zie je er wat aan elkaar. Grappig he?!
Here you see a few sewn together. Nice he?!Allemaal 3,5" 9-patches!
Ondertussen was ik de tel natuurlijk kwijt...
en toen ik ging tellen, kwam ik uit op 218!
Ik had er 210 nodig voor deze quilt:
Tumalo Trail van Bonnie Hunter, uit haar boek Scraps & Shirttails II

And this is what I had as a Leader and Ender (for the ones who aren't familiar with that expression.... click).
All 3,5" 9-patches!
Ofcourse I lost count......
and when I counted, I came at 218!
I needed 210 for this quilt:
Tumalo Trail by Bonnie Hunter, from her book Scraps & Shirttails IIHier zie je hoe leuk het in elkaar zetten is..
Samen met Yvonne (van Budel); een Singer 15K-88 trapnaaimachine uit 1936.
Een schatje van een machine; ze werkt altijd!
Here you can see how much fun it is to sew the blocks ..
With Yvonne (van Budel), a Singer 15K-88 treadle machine from 1936.
A lovely machine, and she always sews!Uiteindelijk had ik 42 blokken.
Leuk om al die "rommel"-stofjes te zien, he?!
Nu nog in elkaar zetten met de sashings ertussen.
Wordt vervolgd zeggen we dan maar..
Finally I had 42 blocks.
Nice to see all those scrappy-fabrics, he?!
Just have to ad the sashings;
but that has to wait till next time...


Het voelt heel super om weer eens een blogje voor jullie af te hebben!
Hopelijk dus weer tot snel!
It feels great to have finished this post for you all!
Hope to write again soon!

Geniet van je handwerk!!
Enjoy your handy work!!

Love, Ria.
zondag 26 april 2015

Een heleboel te laten zien..... Lots to show you......

Echt zeg....... de dagen vliegen voorbij..... maar ook de steekjes die je zet gaan snel.
En zo is er ineens heel veel moois te laten zien.
Truly.....days just fly by..... but also my stitches seem to go very fast.
And all of a sudden there is a lot of beautiful stuff to show you.

De Love Entwined Bee bij Quiltpalace (klik) is zoiets "moois".
Altijd heerlijk om ieders vorderingen te zien.
The Love Entwinde Bee at Quiltpalace (click) is one of those beautiful things.
Always a pleasure to see how everyone is doing.


Hier is een slinger van mij; het is van de één  na laatste rand van de LE.
Here is one of my Love Entwined borders.
(even thuis op de foto gezet, want ik was het op de Bee vergeten te doen...).
(had to picture it at home, because I had forgotten it at the Bee....).Dit is de slinger van dezelfde rand van Ginny.
This is a border by Ginny.


Hier is het prachtige centrum van Batik-stoffen van Greet.
And this is the gorgeous Batik-fabric centre by Greet.


Annie is ook al een heel eind op weg.
Leuk om te zien hoe verschillend de uitvoeringen zijn!
Annie 's LE is also coming along.
So great to see the difference in versions!En zie eens wat Annie ook nog meenam!
Een pracht van een hexagonnen-quilt!
Wat een plaatje, he?!
And look what Annie also brought along!
A beautiful hexagon-quilt!
Isn't it just beautiful?!


En ik heb het Fair Isle-breien ontdekt......
Dat is toch ook zo leuk om te doen!
Prachtig om met zulke mooie wol te breien.
Deze sjaal is gebreid met Drops Alpaca; ik heb gewoon een voorliefde voor echte wol.
Heerlijk!!
Recently I discovered the Fair Isle knitting.
It's so much fun!
And the wool is so lovely!
The scarf is made of Drops Alpaca; I just love real wool....
Great!!Hier is ie bijna af; het is bijna jammer dat ie af is.....
Maar snel met een nieuwe beginnen.... ;)
Here it's almost finished; I'm almost sorry it is....
Have to start a new one soon.....  :)


En dan zijn er ook nog een paar blokjes van de Dear Jane gemaakt.
Vooral dankzij een bee met vriendinnen; want anders was ik er (denk ik..) nog niet weer aan begonnen....
:D
Hiephiephoera voor V*R*I*E*N*D*I*N*N*E*N !!!!!
En weet je .......:
het is toch ook wel weer heel leuk om die kleine blokjes te maken.......
;)

And I made a few new Dear Jane-blocks.
Especially thanks to a bee with girlfriends; otherwhise I probably didn't even start again....
:D
Hiphiphoora for Q*U*I*L*T*F*R*I*E*N*D*S !!!!!!
And you know what.....
it's real great to work on those tiny blocks again......
;)


Dit zijn er nog drie van het begin van de vorige week.
 ==   *B*L*IJ*   ==
And another three blocks from last week.
==   *H*A*P*P*Y*   ==En ondertussen probeer ik ook nog wat steekjes te zetten aan die "Lieve William"....
In the meantime I also try to make some stitches on that "Sweet William" ...

Tot zover de afgelopen week.....
Tot gauw!
(hoop ik..) 
:)
So far the stitchy things of last week....
Write you soon!
(I hope....)
:)


Love, Ria.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...