dinsdag 31 december 2013

Op deze laatste dag van 2013... On this last day of 2013......

wilde ik iedereen heel graag een goede jaarwisseling wensen.
I wanted to whish you all a good New Year.

Deze laatste maand is er in onze familie veel gebeurd. Op 4 december schreef ik dat mijn vader aan het laatste stukje van zijn aardse reis was begonnen. Toen wist ik nog niet hoe dichtbij het zou zijn....
Op 10 december is hij overleden.
We zijn blij dat hij uit zijn lijden is verlost en dat Hij nu veilig is in Jezus armen (zoals hij het zelf nog benoemde voor hij niet meer spreken kon).
En die rust en vrede hebben we ook zelf ervaren in de week van de begrafenis...
Nu moeten we verder...... voor mijn moeder en voor ons is het gemis groot......., maar elke dag is er opnieuw Kracht om te kunnen leven, genieten en ook om af en toe tranen te laten.....
There has happened much in our family, this last month. On December 4th I wrote that my father started the last piece of his earthly yourney. At that time I didn't know how close that was....
He passed away on December 10th.
We are glad that the Lord delivered him from this suffering and that he is now safe in Jesus' arms (als he called it himself when he was still able to speak). 
And this rest and peace we experienced ourselves in the week of the funeral...
Now we have to go on.. we miss him so much....., but every day there is again Strength to be able to live, enjoy and also to let our tears flow....En natuurlijk vind ik het dan heerlijk om mee te doen met de Celtic Solstice-mysterie van Bonnie Hunter (klik)
Ik ben zelfs bij..... , sinds gisteravond is deel 5 ook klaar. Het is echt super om achter je trapnaaimachientje je gedachten te laten gaan..... 
And ofcourse I  loved to join the Celtic Solstice-mysterie by Bonnie Hunter (click).
I even caught up....., since last night part 5 is also done. It is so great to work behind your treadle and let your thoughts run free........


Ik heb zelfs een stofje gevonden waar de naam van mijn vader op staat....... dat is toch wel bijzonder om in deze quilt te verwerken, he?!
I even found a fabric that has my father's name on it..... that's really special to put in this quilt, isn't it?!


Ook de bloemetjes geven me plezier om aan te werken..... en ook daar ben ik bijna klaar met deel 7....
Also the flower-baskets are giving me pleasure to work on.... and I have almost finished part 7..


Dit zijn de Sweet William bloemenmandjes van deel 6, helemaal klaar.
This are the finished Sweet William flower-baskets, part 6.En hier werd ik aan een bloemenmandje van deel 7; natuurlijk met oliebol!!  :)
And here I work on a part 7-flowerbasket ; ofcourse with a doughnut!! :) (Dutch tradition for New Year's Eve.......)


En met deze foto wil ik mijn laatste blogje van dit jaar afsluiten.....
Deze handen, die de handen van de Here symboliseren. De handen die mijn vader naar de hemel hebben gedragen; en de handen die ons ook vasthouden nu wij hier nog op aarde zijn...... om ons allemaal moed en vrede te geven voor het komende jaar; wat ons ook overkomen mag.
In de mooie en in de moeilijke dingen mogen we weten dat Hij ons wil dragen. Daar houd ik me graag aanvast en wens het jullie allemaal toe.
And with this picture I want to close my last blogpost of this year......
These hand, who symbolize the hands of our Lord. The hands that carried my father to Heaven; the same hands that will carry us here on Earth..... to give us courage and peace for the coming year; whatever it will bring.
In the beautiful and in the difficult moments we may know that He will carry us. That's my stronghold and my whish for all of you.


Happy New Year!!

Love, Ria.

p.s. de handen waren een idee van onze oudste dochter; en het hartje heb ik gemaakt en er (samen met mijn moeder) in gelegd omdat ik drie dagen na de begrafenis jarig was..... mijn 55-ste verjaardag..... en eerste zonder mijn vader.......
p.s. the hands were an idea of our oldest daughter; the little heart I made myself and put it (together with my mother) in the hands, because three days after the burial it was my birthday..... my 55th.... and the first one without my father......

woensdag 4 december 2013

Rustgevend....Restful.......

is het toch, als je stukjes stof zo achter elkaar door kunt naaien.
Het geluidje van de trapnaaimachine, samen met je gedachten, en de combinatie van stofjes, die samen iets moois worden.....
is it, when you're chainpiecing.
The sound of the treadle, together with your thoughts and the composing of fabrics, making something beautiful together....


Het wordt mooi!
Ben wel benieuwd waar we deze straks gaan plaatsen in de Celtic Solstice Mystery van Bonnie Hunter (klik).
It's looking great!
I'm so curious where we are going to place these iin the Celtic Solstice Mystery by Bonnie Hunter (click).


De kleine bloemenmandjes van de Sweet William doen het ook geweldig.....
The little flowerbaskets of the Sweet William Quilt is also coming along......


En de derde vaas van Love Entwined is in volle bloei.  ;)
Nu wachten op de volgende...
And the third vase of Love Entwined is in full bloom.  ;) 
Waiting for the next one....


Misschien kan het iets langer duren dat ik een volgend berichtje plaats.
Mijn vader is al een maand ernstig ziek en het laatste stukje van zijn aardse reis is nu begonnen...
We zijn verdrietig om hem straks te moeten missen, maar dankbaar dat hij rustig is en er naar uitziet dat zijn Heer en Heiland hem thuis komt halen....
Maybe it can take a while before I write a next post.
My father has been very ill for more than a month and the last part of his journey on earth has begon..
We are sad to have to miss him, but grateful that he has peace and is looking forward that his Lord and Saviour is coming for him to take him home.

Enjoy eachother.
Love, Ria.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...