woensdag 27 maart 2013

En vandaag is....... And today is.....

het weer mandenmakersdag! Ook zo leuk om te zien hoe die er zo langzamerhand uit begint te zien...  ;)
it's basketmakersday again! So much fun to show you how this is going to look with every block.... ;)


De middenrij (diagonaal gezien) zit er nu aan.
Dus nu is het weer aftellen naar de andere hoek...
Zo leuk!!
The middle row (diagonally seen) is attached.
So it's counting down to the other corner....
Such fun!!!


En de afgelopen week heb ik er vijf kunnen maken; toch handig zo'n dienblaadje erbij.
And last week I was able to make five; so handy such a little tray.


En door al die leuke wave-sjaals te zien......., kijk eens wat me ook te pakken heeft....... !!
And by seeing all those gorgeous wave-shawls......; look what got me as well......!! 

En nog even eentje van dichterbij... Zie je die leuke gaatjes?!
Het is eigenlijk een heel simpel patroontje, maar het wordt echt mooi.
And a picture upclose..... Do you see those little holes?!
Actually it's a very simle pattern, but it's turning out beautifully.

Hier schijnt de zon al de hele dag, de wind is niet meer zo sterk, maar het is nog steeds koud...
Of zou dat alleen mijn gevoel zijn???
Overhere the sun is shining, the wind is not that strong anymore, but it's still cold...
Or is that just my feeling???

Love, Ria.

p.s. de mandenmakersdag wordt gehost door Marian van Phebe and Jane (klik).
p.s. the basketmakersday is hosted by Marian of Phebe and Jane (click)

maandag 25 maart 2013

Dit is niet BaD...... This is not BaD.....

want de afgelopen week is er wel weer van alles gebeurd op blokjesgebied. Er is vooral veel gewerkt aan de hexagon-top om er weer een rij aan te zetten....
at all! Because last week there has been a lot of work done to put a new row on the hexagon-top....

En dan nog één rij kleine bloemetjes eraan om de hele grote hexagon af te maken. 
Daarna  moet er aan worden gewerkt om het geheel vierkant te krijgen...... 
And then there is only one row of little flowers to go. 
After that the top has to be made square.....

Natuurlijk zijn er ook nog kleine blokjes gemaakt; ook al is het niet zo veel.
Twee kleine sterretjes en een hexagonblommetje...
Ofcourse there were also a few little blocks made; even though not that much.
Two little diamond stars and a little hexagonflower....


Dit is dan de sterretjestop zover.... Zie je ze twinkelen; prachtig he?!
This is the little diamond star-top so far..... Do you see them twinkle, gorgeous, huh?!


En dan is er natuurlijk gewerkt aan de "In my Garden". 
Het is zo leuk om steeds te bedenken hoe je de verschillende blokjes quilt!
And I worked a lot on the "In my Garden". 
It so great to think of how to quilt all those different blocks!


Het kleine eendje..... in de wind....
The little duckling..... surrounded by swirls of wind...


De kleine kipjes..... pikkend van de grond....
The little chickens....  picking of the ground.....


En dit zijn de rand-blokken, met een bloemenmotief in de grote driehoeken.
And these are the border-blocks, with a flowermotif in the larger triangles.

Toch wel fijn om binnen steekjes te zetten, terwijl de wind zo koud blaast buiten....
Straks weer naar school om de kleinkids te halen; en zo ook nog even Amar uitlaten (dienatuurlijkhelemaalgeenlastvanwindofkouheeft...)
It's so nice to be stitching inside and the wind is blowing cold outside.......
Later on have to collect the grandkids from school; and also walking Amar in a moment
(althoughshehasn'tgotanyproblemswiththewindandcoldatall...)

Enjoy your stitches!
Love, Ria.

p.s. de B(lock) a D(ay) word gehost door Robyn van Daisy Quilts (klik) en haar blog is zeker een bezoekje waard!
p.s. the B(lock) a D(ay) is hosted by Robyn of Daisy Quilts (click) and her blog sure is worth to pay a visit!


maandag 18 maart 2013

Een goede-morgen; de Z*O*N schijnt....... A good-morning; the S*U*N is shining........

Heerlijk als het zonnetje zo vrolijk naar binnen schijnt (trouwens  niet teveel naar m'n ramen kijken......)! Lijkt alles ineens veel "zonniger"te gaan.... ;)
It's great when the sun shines so brightly through the windows (reminds me of doing my windows.....)!
Everything seems more "sunny" all of a sudden..... ;)

En hier is de BaD-progress weer! BaD staat voor B(lock) a D(ay)-Challenge, gehost door Robyn van DaisyQuilts (klik).
Vorige week heb ik niet zoveel aan de hexagonnetjes en kleine sterretjes gedaan, omdat de kleine pyramidetjes me zo bezig hielden..... en ze hielden me stevig bezig....... ;)
Zo ver zijn ze nu:
And there is BaD-progress again! BaD stands for B(loclk a D(ay)-Challenge hosted by Robyn of Daisy Quilts (click). 
Last week I didn't do so much on the hexagons and diamond stars, because I remembered the little pyramides..... and they held me firmly in their grasp.... :)
This is how they look now:

 
En van de andere kant (iets mindere belichting..). Dan maar wat groter..
And from the other side (not such good light...) .So a little bigger..
 
 
En even laten zien dat de zijkanten opgevuld worden door een heel lief broderietje.
Echt helemaal katoen; een vondst op het Stoffenspektakel in Zwolle.
Prachtig, he?!
Just have to show you upclose that the sides are filled with a sweet little embroidery fabric.
Real cotton; a find at the Stoffenspektakel at Zwolle.
Cute, isn't it?!
 
 
Nu nog de randen bedenken; er ligt al wat klaar..... ;)
Now to the borders; I'm already thinking of something....  :)
 
 
En dit is dan de uiteindelijke opbrengst van de BaD, de afgelopen week. Toch nog leuk, he?
Eigenlijk allemaal gedaan dit weekend....
Want ik vind het doorpitten van de "In my Garden" ook zoooooo leuk!!
Wat heb je dan als quiltster veel keus............   :D
And this is the final outcome of the BaD, last week. Nice?!
Actually all done this weekend...
Because I also love quilting the "In my Garden"!!
What a lot of choices we quilters have.......  :D
 
Allemaal een heel goede en zonnige maandag!
To all a really good and sunny Monday!
 
Love, Ria.
 
En kijk eens wie hier pontificaal op haar troon zat, gisteren:
Hare Majesteit Amar:
And look who we found sitting on her throne, yesterday......
Her Majesty Amar..
 
 
(let op het pootje..... watch the paw......) 
 
 
 

vrijdag 15 maart 2013

Noodgewongen....... Forced

door een aanval van de griep, komt de mandenmakersupdate dit keer maar even op vrijdag..... ;)
by an attack of flu, the basketmakersupdate is on Friday  this time...... ;)

En omdat er toch een vraag was over de hengseltjes van de mandjes; hier even een tutorial:
And because there was a question about the handles of the baskets; a tutorial:
 
Eerst maak ik een malletje van het hengseltje; daarvoor gebruik ik Paterno-plaat; zonder de naadtoeslag te tekenen.
Dan trek ik het om op de goede kant van de stof.
Daarvoor gebruik ik een blauwe Prym-pen of een Sewline-pen.
First I make a stencil of the handle; using Paterno-plate; don't draw the seam-allowance.
I outline it on the right side of the fabric.
Using a blue Prym-pen or a Sewline-pen.

 
Hier kun je de lijntjes wel zien, toch?!
Here you can see the line, allright?!

 
Dan trek ik het hengseltje om op de stof voor het mandje.
Then I outline the handle on the fabric for the basket.

 
En speld het op de lijnen op de ondergrondstof.
And pin it to the lines on the backgroundfabric.

 
Voor het appliqueren gebruik ik een applicatienaald en garen in de kleur van het mandje.
Dan begin ik in het hengseltje en doe een eerste steekje in de ondergrondstof; aan het begin van de getekende lijn.
For applique I use a applique-needle and thread in the colour of the basket.
 I start with my thread from the handle and make a first stitch at the beginning of the line on the backgroundfabric.
 
Zo maak je om en om een klein steekje. Waar je steekje eindigt in de ondergrondstof, begin je aan een volgende steekje in de mandjesstof; kun je het een beetje zien op de foto?
So you make a stitch in the backgroundfabric and where you end, you make a stitch in the basketfabric. Can you see it on the picture?

 
Zo maak je de hele bovenkant van het hengseltje. Als je aan de andere kant aangekomen bent, steek je over naar de binnenkant.
So you stitch the top of the baskethandle. When you get to the other side, you switch over to the inside.


Maak met je schaar kleine knipjes in de naadtoeslag; stop net voor de getekende lijn.
Use your sciccors to make little cuts in the sewallowance; stop just in front of the drawn line.

 
Ga verder met dezelfde steekjes als de bovenkant, en werk de geknipte stukjes  netjes onder het hengseltje.
Continue with the same stitches as the top of the handle, and needle-turn the little cuts under the handle.

 
Zie je hier hoe de geknipte stukjes er onder vallen?
Do you see how the cuts fall under the handle?

 
En zo ziet het er dan uit.
And this is how it looks.

 
Hier is het hengseltje genaaid aan de rest van het mandje.
Ik vind het een geweldige manier van appliqueren! En het lukt altijd.  :)
Here's the handle attached to the rest of the basket.
I love this way of applique! And it always works.  :)

 
Natuurlijk ben ik ook nog aan het doorpitten van "Ïn my Garden"; een heerlijk werkje als je niet zo lekker op de bank (of aan de tafel.....) hangt.....
And I'm quilting the "In my Garden"; a great job when you are not feeling so well....
 
 
Allerlei verschillende onderdeeltjes; iedere keer iets anders...... L*E*U*K......!
All kind of different things; stays F*U*N.......!

 
 
Allemaal  een heel G*E*Z*O*N*D en gezellig weekend!
To you all a H*E*A*L*T*H*Y and happy weekend!
 
Love, Ria.
 

maandag 11 maart 2013

Wat speelt er..... What's playing........

er nu eigenlijk  mee in de B(lock) a D(ay)-Challenge......
Misschien wel leuk om te laten zien welke toekomstige quilts er dringen om voorrang?!
actually in the B(lock) a D(ay)-Challenge........
Maybe it's a good idea to show you which future quilts want to be first?!

Oké: dit zijn de kleine sterretjes; die zag je ook in het vorige berichtje:
Allright: these are the little diamond stars; you also saw them in the previous post.
 
En ook de kleine (0,5 inch) hexagonnetjes zag je al voorbij komen...
And also the little (0,5 inch) hexagons you saw earlier.....
 
 
Nu zag ik de afgelopen dagen ook de pyramidetjes weer liggen op de plank en dat trok me ook zo!
Natuurlijk zijn dat ook kleine blokjes, met een basis en hoogte van 10 cm. Die zouden ook mee kunnen doen!!! ;)
Wat is de BaD toch een super-idee!
Eigenlijk ben ik zo ontzettend nieuwsgierig of het E*C*H*T lukt om al die UFO's dit jaar af te krijgen.
Het zou wel geweldig zijn!!
Nou, we gaan er gewoon voor, toch?!!
These last days I also saw the little pyramides on the shelf and the just drew me to them!
Ofcourse they are also little blocks, with a base and height of 10 cm.
And they also could join in the fun!!!  ;)
The BaD is just such a great idea!
Actually I'm so terribly curious if it would R*E*A*L*L*Y work to get all those UFO's finished this year.
That would be so awesome!!
Well, we will just try, won't we?!!
 
 
en ook maar een beetje dichter bij...
and also a bit closer.....
 
 
Daarom was ik vandaag heerlijk bezig met Josephine (lieveoudeFeatherweightdametje..) om al die kleine blokjes weer bij elkaar te brengen en gezellig tot een grote groep te verzamelen!
LEUK!
That's why I was happily working today with Josephine (thelovelylittleoldFeatherweightlady..) to bring all those little blocks together and join them in a big group!
GREAT!
 
 
En toch lijkt het alsof het mandje met strips niet slinkt....
And still it seams as if the basket with strips doesn't  shrink...
 
 
Vandaag heb ik zo'n elf pyramide-blokjes gemaakt.
Today I made about eleven pyramide-blocks.
 
 
 
 
En de opbrengst van de BaD, de afgelopen week, waren 5 sterretjes en 2 hexagonbloemetjes.
En de BaD is een idee van Robyn van Daisy Quilts (klik) en zeker een bezoekje waard.  ;)
And the progress of the BaD, last week, were 5 little diamond stars and 2 hexagonflowers.
The BaD is hosted by Robyn of DaisyQuilts (click); it's worth to pay her blog a visit!  ;)
;))
 
Ondertussen is het al weer laat hier op maandagavond; en bijna tijd om lekker te gaan slapen.
Voor iedereen dus welterusten en tot blogs!!
Meanwhile it's rather late here on mondayeving; and almost time to go to sleep.
For everyone a goodnight and till blogs!!
 
Love, Ria.
 
Nog even een foto van Amar aan het spelen met de stofzuiger en bal vandaag (gekke meid):
Just have to show you a picture of Amar playing with the vacuumcleaner and ball today (crazy girl):
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 5 maart 2013

Dit is BaD..... ;).... This is BaD..... ;) ....

Wel een dag later dan gepland..... sorry...... (soms heb je dat gewoon, he?!)...
And a day later than planned..... sorry..... (sometimes things just happen, huh?!)...


De voortgang van de kleine BaD-blokjes ging zo fantastisch! Afgelopen maandag vertelde ik jullie hoeveel BaD-blokjes ik gemaakt heb en ik vond het een groot succes. Een totaal van 41!
En deze maandag dacht ik dat het wel leuk was om te laten zien hoe ver de "quilts in wording" al waren.
Dus hier zijn de hexagonnen:
The progress of the little BaD-blocks were so succesfull! Last Monday I blogged the amount of  BaD-blocks and it is a great succes. A total of 41!!
And this Monday I thought I'll show you the "quilts to be" ; and the amount of blocks they have now.
Here are the hexagons:


In totaal zijn er 469 bloemetjes en (keer 7 hexagonnetjes per bloem..) zijn het 3283 hexagonnetjes.....
Pfffff, wat veel al hè...! Er moet nu maar eens een eind aan komen; en dankzij de BaD zie ik dat 
nu ook wel gebeuren!  :)
In total there are 469 flowers and (at 7 little hexagons per flower..) that makes 3283 hexagons....
Pfffff, that's a lot, hè.....! I think it should be finished soon; and thanks to the BaD, I think that might
be soon!   :)

En hier zijn de kleine diamant-sterretjes:
And here are the little diamond stars:De sterretjes zijn er nu 107. Als je precies wilt weten hoeveel diamantjes dat er zijn, dan is het 107 x 12; en voor de driehoekjes die de ster eromheen maken 107 x 3.....
There are 107 little stars now. If you want to know howmany diamonds there are, than it's 107 x 12; en for the little triangles surrounding the stars 107 x 3....

En omdat ik zoveel blokjes moest aanhechten aan de rest, heb ik niet veel nieuwe gemaakt....
Dus die bewaar ik maar voor de volgende Maandag..
And as I had to attache so many little blocks, there weren't many made.... 
So I'll save these for next Monday...

Geniet van vandaag! Enjoy your day!

Love, Ria.

p.s. the BaD wordt gehost door Robyn van Daisy Quilts (klik).
En deze keer heeft ze ook een  link-up ervan gemaakt. Kijk dus heerlijk op haar blog.
\En heel veel plezier!!
p.s. the BaD is hosted by Robyn of Daisy Quilts (click).
And this time she also made a link-up. So please hop over to her blog 
and have fun!!

Oeps..... zie net dat de foto's niet zo scherp zijn, sorry...
En even een uitlegje dat de mandjes in het vervolg vallen onder mandenmakerswoensdag..... (vooralvoormijneigenduidelijkheid.....  :) ...).
Woops..... just noticed that the pictures are not that sharp, sorry....
And an explanation that the little baskets are reserved for the basketmakerswednesday.....
(justformyownsenceofclearity..... :) .....).

*Ü*

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...