dinsdag 30 oktober 2012

Een klein blokje...... a small block........

kan zoveel plezier geven......
can give so much pleasure......

 

Dit zijn blockje C9, Jane's Tears, en blokje D10, Battlefield. Ze lagen al even geknipt en ik kon het niet laten om ze toch even tussendoor te maken. Denk dat ik dat maar blijf doen, zo heb ik tenminste het idee dat ze ook nog een beetje opschiet..... Leuk blijft het wel!
These are block C9, Jane's Tears, and block D10, Battlefield. I prepared them some time ago and I just couldn't resist finishing them. I think I keep on doing that, because it gives me the idea she keeps on going that way...... It sure is fun!


En dit zijn de eerste twee blokjes van de G-rij van Sylvia's Bridal Sampler (SBS). Dat schiet ook al mooi op! Het is echt een uitdaging om al die blokjes te maken. Bij de ene snij je de stof in een hoek van 45 graden en de andere heeft van de pietepeuterige sterrepuntjes om te paperpiecen....... Super!
And these are the first two blocks of the G-row of Sylvia's Bridal Sampler (SBS). It sure comes along! And it's a real adventure to make all those different blocks. One block you have to cut the fabric in a 45 degree angle and the other one has very tiny starpoint you have to paperpiece...... Great!

Maar een klein logje deze keer. Ik pas op op de kleinkids en dan heb je echt niet veel tijd om dit te doen....  :)
Just a small post this time, I'm babysitting the grandkids, so not much time to do any of this........ :)

Geniet van vandaag! Enjoy today! 
Love, Ria.

woensdag 24 oktober 2012

Dus tijd voor....... So let's enjoy......

een paar gezellige steekjes zetten.......; dan wel met Josephine (het bevallige oude dametje - Singer Featherweight).
a few lovely stitches..........; with Josephine (the graceful little old lady - Singer Featherweight).We zijn heerlijk bezig met Sylvia's Bridal Sampler (SBS) en dit wordt blokje F6 (Album 2, heet 'ie). Heerlijk om ze lekker te knutselen met lapjes met dit weer, zeg! Misschien doen we zo ook nog even een kaarsje aan......  ;)
It's great to be busy with Sylvia's Bridal Sampler (SBS). This is block F6 (it's called Album 2). I sure love to craft with fabrics in this kind a weather! Maybe I will also light a few candles....  ;)


Kijk, dit is het eerste blokje van de F-rij (de 6e rij). Het is echt een uitdaging om ieder blokje te maken. En pietje-precies als je dan bent, wil je dat natuurlijk ook netjes en alle puntjes lekker puntig enzo.......  Het geeft wel voldoening als er dan weer ééntje gelukt is!
Look, this is the first block of the F-row (the 6th row). It's a real challenge to make every block. And as I work quite precise, I also want them to be rather perfect; every starpoint pointy etc.... It does give satisfaction if another one finished!


En de daaropvolgende twee blokjes..... Ik vind het toch wel heel mooi worden ondertussen....  :)
And the following two blocks...... I thinks she's becoming a beauty.....  :)


Blokje 4 en 5 van de F-rij en kijk eens: een echte New York Beauty!!!! Het lijkt me toch zo gaaf om nog eens zo'n hele quilt te maken!!!  En zo snuffel je toch al aan verschillende ideeen, he?!
Block 4 and 5 of the F-row and look: a real New York Beauty!!!! It seems like so much fun to make a whole New York Beauty-quilt!!! So you learn all kinds of techniques; so much fun!

En voor ik jullie allemaal uitzwaai, nog even een liedje van een film wat ik (echt)! de hele morgen al in m'n hoofd heb......
And before I wave you all goodbye, a link to a song that keeps humming in my head (truly!) all morning.....

  

Z*W*A*A*I ..............  W*A*V*E
Ria.
:)

donderdag 18 oktober 2012

Soms gaat het net iets anders........ sometimes things just go a bit different.....

van wat je zelf graag zou zien......... Het duurde even wat langer sinds de vorige keer, dan ik in gedachten had. Makkelijk ging het allemaal niet het afgelopen jaar; ik was maar steeds moe, had niet zoveel energie en allerlei werk bleef liggen (contacten ook.....) en na een doktersbezoek en onderzoeken bleek dat ik overspannen ben. Dus niet teveel doen en vooral de dingen doen die ik leuk vind......; altijd goed, toch??!!
Dat doen we dus maar en vandaar deze, misschien wel lange, up-date!

Dus doe maar net als Amar en ga er even rustig voorzitten....  :)

from how one would like it........ It took a while longer than the I thougt, since last blogpost. This past year wasn't easy; I was feeling tired all around the clock, didn't have any energie and just didn't want to do anything. After a doctorsvisite and some medical examinations it showed I had a burn-out (sort-of..)
The doctors advice was to take it easy and just do the things I love most........; sound advice, don't you think so??!!
So that's what we do and therefore this is probably a looooooooong up-date!!!
Just do as Amar and take your time to read......  :)


Eerst ben ik verder gegaan met de SBS (Sylvia's Bridal Sampler). Ik was ergens in de derde rij blijven steken; en omdat ik hiervoor alleen de stoffen gebruik van de Rouenneries van French General (Moda), snap je dat ik best wel bang was niet voldoende stof te hebben. Snel nog was bijgekocht bij Quiltpalace en op de Quilttentoonstelling in Deventer (ikke blij.....!!!!!) en maar snel doorgegaan. 
Zoals je ziet ben ik nu bezig met de 6e rij; de eerste twee blokken hiervan liggen rechts.
First I  continued with the SBS (Sylvia's Bridal Sampler). I got stuck somewhere in the third row; and because I only use the Rouenneries-fabrics by French General (Moda), you can understand I got a little worried I wouldn't have enough fabric..... So I was lucky to buy some at Quiltpalace and some more at the Quiltexhibit at Deventer (happy dance.......!!!!!!), so I could continue.


Onder de SBS zie je de klosjes op het quiltraam zitten! Jaaaaaaa, ze zitten er echt op en ik ben al bezig met doorpitten! Geweldig, om dat weer te doen!! Jammergenoeg kun je hier de achtergrondstof niet zien; misschien een volgende keer........ (dan moet ik er wel even onder om een foto te maken......  ;) ....).
Underneath the SBS you see the klosjes on the quiltframe! Yeeeeeeesssss! They really are framed and I'm already busy quilting! Great work!! So sorry you can't see the background fabric; maybe next time....... (I have to get under the frame to take a picture......  ;)  ......).

En voordat de klosjes op het quiltframe konden, moesten deze spinnewebjes er eerst af, natuurlijk.....
Deze heeft er een hele lange tijd opgezeten, zonder dat ik er een steekje aan hebt gequilt. Dat komt eigenlijk omdat ze nog is gemaakt met hulp van onze honden destijds: Max en Rowdy....... Ergens is me dat nog wat te lastig om er steeds achter te zitten..... (klinkt misschien wel raar, maar ja, ik ben ook wel een beetje een raar mens denk ik dan.......). In elk geval is ze nu geregen en klaar om gequilt te worden; we zullen zien wanneer......
And before the klosjes could enter the quiltframe, this spiderwebquilt had to be removed, ofcourse.......
This one has been a while on it, without making any quiltstitch. I think, it is because I made it with the help of our dogs: Max and Rowdy. Actually it is still a bit difficult to work on it.... (sounds strange maybe, but well, I also am a bit of a strange person, I think.....). Anycase she is ready to be quilted; we will see when......

Ondertussen zitten er ook 81 sterretjes aan elkaar en dat vormt samen al een heel gezellig sterrenplaatje! Heerlijk werkje is dat ook! Dat ligt ook altijd dichtbij voor wanneer er even tijd voor is...   :)
In the meantime there are also 81 stars attached to eachother and that makes a great starpicture!
What a lovely job that is! It is always nearby for when there is a bit of time leftover...  :)En dit is een lang-vergeten-quilt. Tijdens het opruimen van een rieten mand in de kamer vond ik het helemaal onderin terug; compleet met reststoffen en achterkantstof en bijna klaar......... Ik weet dat ik deze ooit begonnen ben voor een vriendin. Maar ze was zelf begonnen met quilten en maakte meteen zelf een grote quilt voor hun bed en in dezelfde kleuren!! Ze was (is!) zo enthousiast; ik wilde dat niet in de weg staan..... en zo is deze langzamerhand vergeten....... 
Ik ben wel heel blij dat ik haar terug heb gevonden en heb meteen de flying-geese randen er omheen gezet. Het centrum en de sterblokken op de hoeken waren al af, dus het was niet meer zoveel werk om de randen te maken; en zie: de top is helemaal af! 
Natuurlijk heb ik nu wel al drie tops om door te pitten............  :/  .........
And this is a long-forgotten-quilt. During removal of a wicker basket in our livingroom, I found this one back; with all of it's fabrics and backsidefabric as well and almost finished........ I know I wanted to make this one for a friend. But she started quilting herself and rightaway made a kingsize quilt for their bed; even in the same colours!! She was (is!) so enthousiastic ; I didn't want to stand in the way..... and so I forgot all about this one ......
Now I am so glad to have found her again and I rightaway started to make the flying gees borders. The centre and the starcorners were already done, so it wasn't so much work to finish it; and look how great she is!!
Ofcourse now I have three tops to quilt.........  :/  .......


En al die prachtige rood-met-witte paddestoelen! Zo mooi!!! Geniet van de herfst!
And all of those gorgeous red-and-white mushrooms! So beautiful!!!
Enjoy the fall!

Love, Ria.
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...