zaterdag 24 december 2011

Kerst is er bijna....... Christmas is almost here.....


Er is echt al weer een jaar voorbij en 2012 staat op de stoep......... Ervaar ik dat alleen zo? Dat dit afgelopen jaar wel heel snel is gegaan? Of hebben jullie dat ook?
En ook wat voor een jaar!
This year is coming to an end and 2012 is coming near.......Am I the only one to experience this?That this year past really quickly?Or do you have the same feeling?And what for a year!


Er is hier in ons gezin wel heel veel gebeurd. Het verlies van onze twee kleine hondenvriendjes....... en de komst van een nieuw hondevriendinnetje (waar we super blij mee zijn... ;) .......!)
Maar ook in de intermenselijke dingen in ons gezin waren erg heftig. Jullie hebben me misschien wel wat gemist hier in blogland. Dat zijn dingen die ik liever allemaal niet schrijf......, maar wat wel veel van een moeder vraagt.....
Dus hopelijk brengt het nieuwe jaar ook daarin verbetering.... (en ik ben een onverbeterlijke optimist, dus we gaan voor de goede dingen!!)
There did happen a lot in our family. The loss of our two little doggyfriends... and the coming of a new little doggy-girlfriend..... (which we love very much... ;) .....!)
But also the problems in our family were quite intense. Maybe you missed be a bit in blogland. But those are the things I rather not write about........, but they ask a lot of a mother.....
So maybe the new year also brings improvement....... (and I am an optimist, so we are going for the good things!!)


Het was in elk geval heel gezellig om het huis in kerstsfeer te brengen. De foto's zijn mede gemaakt door de kleindkids: heel goed gedaan Danique, Joram en Nadeche!! ;))
It was great to bring the christmas-cheer in our home. The picture are mostly taken by the grandkids: well done Danique, Joram and Nadeche!! ;))
Ook de boom is weer van de partij en mocht weer de gelegenheid weer van de zolder verhuizen. Zie hem eens glimmen!! :)) Kerstfeest is ook echt een feest van licht!!
Voor jullie allemaal heel fijne en gezellige Kerstdagen!
Geniet van elkaar en van wat al het goede dat de Here van het Licht ons wil geven!
For all of you a very good and cosy Christmas! Enjoy eachother and of all the good things the Good Lord of Light wants to give to all of us!

Love, Ria.p.s. een heel prachtig kerstverhaal is te lezen bij Taniwa (klik). Echt even doen!
p.s. you can read a beautiful christmas carol at Taniwa's blog (click). You really should!
Enjoy!!
vrijdag 9 december 2011

Gezellige drukte in december........ Buzzing in december....

Even een kort berichtje van mij zodat jullie weten dat ik er nog wel ben........ ;)
Just a short message so you know I am still here......... ;)Het is ouderwets druk in december; net als bij ieder van jullie waarschijnlijk. Internet schiet er dan echt bij in.......
Maar dit is wat is tussen de bedrijven even probeer te doen (en natuurlijk ook het quilten aan de Featherweight Challenge).
It's old-fashioned pressure in December; just as it probably is with al of you. Internet isn't in the picture than.....
But this is what I'm doing in between of all the activities (and ofcourse the quilting of the Featherweight Challenge).

En dit is het geworden. Natuurlijk kun je allerlei kleurcombinaties gebruiken.
This is what is has become. And ofcourse you can use all kinds of colourcombinations.


Wit met rood........ White with red.....
Blauw met zilver.... Bleu and silver...

Een hartelijke groet van mij en een pootje van Amar....... :)
Love from me and a paw from Amar....... :)


Fijn weekend!!

woensdag 23 november 2011

En snel verder..... And proceeds rapidly.......

met allerlei andere projekten.........
with many other projects.........

's Avonds probeer ik te quilten aan de Featherweight Challenge (rail-fence blokken).
Het is een heerlijk werkje en begint al echt op te schieten. Dus misschien heb ik voor het eind van dit jaar nog wel een AFFO........ :)
In the evening I try to quilt at the Featherweight Challenge (rail fence blocks). So maybe it will be finished before end of this year....... :)


Deze Challenge ben ik (ooit) samen begonnen met Natima (klik) en Terry (klik) en soms blijft het dan ineens liggen, hè?! Ik geloof dat ik niet de enige ben, die dit gebeurt, dus ik durf het hier ook gewoon te zeggen...... ;)
This Challenge I started (once) with Natima (click) and Terry (click); and sometimes it just doen't get any further, huh?! I think I'm not the only one this happens, so I am fine with telling you.... ;)

En even een close-up, zodat jullie kunnen zien dat ik het patroon van een baptist-fan over het centrum quilt.
And a close-up, so you all can see I'm quilting the pattern of a baptist-fan over the centre.


En ik ben begonnen met block 6 van "In my Garden".
Danielle (klik) is onze "voorhoede"; en ze maakt er toch een plaatje van!!!!
Geweldig!!
And I started with block 6 from "In my Garden".
Danielle (click) is our "vanquard"; and she does such a great job by it!!!!!
Super!!!!


En groetjes van onze "kleine" dame........ Nou ja, klein...... ze groeit als kool!!
Pootje!
And greetings from our "little" lady..... Well, little........she grows so fast.......!!
Paw!


Love to all of you!!!! Enjoy everything you are doing!
:)

Ria.

woensdag 9 november 2011

Klaar!!..... Finished......!!

En Danique's quilt is klaar! Ze verwarmt al heerlijk het bedje van onze oudste kleindochter..... ;))
And Danique's quilt is finished! She's already warming the bed of our oldest granddaughter.... ;))

Zal ook even laten zien wat er op de achterkant staat: Danique's bloemenquilt; 11-2011.
I'll show you what it says on the back: Danique's flowerquilt; 11-2011.

En natuurlijk staat er een geheime code op, maar die is alleen voor Danique en Oma......... ;))
And ofcourse it has a secret code, but that's just for Danique and Oma......... ;)


En ook nog een foto van Amar die rustig op een stukje kaas van Hermen (derde zoon) wacht...... Knap, hè?!
And also a picture of Amar, quietly waiting for a little piece of cheese from Hermen (third son)....... Well, huh?!


En ze is nog een puppy, dus af en toe zooooooooooo moe......... :)
Wat een schatje, hè?
And she still is a puppy, so sometimes soooooooooo tired........ :)
Isn't she cute?Oh, en ik moet nog even vertellen dat ik Jane eindelijk weer eens op visite is geweest! Nog maar één blokje als resultaat, maar het begin is er weer; gelukkig!
Oh, and I have to tell you that Jane finally decided to visit again! Still only one block as a result, but we have a start again; I'm so glad!

Verder voor jullie allemaal een heel goede rest van de week!
For all of you a very good rest of the week!

Love, Ria.

psssssttt... ik ben ook weer begonnen met de SBS......., vertel ik een volgende keer wel....... doeoeoei...
psssssttt..... I also started again with the SBS........., but I'll tell you next time.....
byeyeye...

vrijdag 28 oktober 2011

En.... de Dresden Plate voor Danique is bijna af... And...... the Dresden Plate for Danique is almost ready.... ;)) ...........!


Natuurlijk komen er hartjes in de rand voor mijn oudste liefste kleindochter! En de originele vorm van de Dresden Plate kan natuurlijk ook niet ontbreken in quiltpatroon.....
Wat een heerlijk gevoel dat ze straks heerlijk een bedje kan verwarmen... ;))
Ofcourse there had to be some hearts in the border for my oldest dearest granddaughter! And the original form of the Dresden Plate had to be included in the quiltpattern.....
It's a great feeling that this quilt will be warming a little bed........ ;))


En eindelijk is dit prachtige huis ook klaar om bewoond te worden..... Het is het vijfde blok van de BOM "In my Garden" van Hatched and Patched en wordt gehost in Nederland door Dorry van Quilt it & Dotty (klik).
Ik ben dus nu wel wat achter...... want kijk maar eens bij Danielle (klik). Zij is al klaar met het achtste blok.
Het is prachtig!! Dit is zo'n leuke quilt om te maken! :)

And finally this beautiful house is also ready to be inhabeted...... It's the fifth block of the BOM "In my Garden" by Hatched and Patched and it is hosted in the Netherlands by Dorry van Quilt it & Dotty (klik).
I'm a little behind now.......... look at it at Danielle (klik). She has finished the eighth block. And it is beautiful!! It is so great to make this quilt! :)

Dit zijn mijn blokken tot nu. Hangt het niet prachtig zo naast elkaar aan mijn speciale design-wall? ;))
These are my blocks so far. Doesn't it look great on my special design-wall? ;))


En dit is de reden waarom er niet zoveel quiltigs uit mijn handen komt....... Wat een snoepie, hè?!
We kunnen bijna niet meer "kleine" Amar zeggen; want klein............
Ze groeit ongeveer een kilo in de week en weegt nu dus ook al elf kilo! En spelen..............!!!!! Vooral ook met de tandjes............; en valt natuurlijk ook zoveel te ontdekken!
En handjes heeft een hond natuurlijk niet, dus alles moet met 't bekkie gebeuren........ (pfffff, ik hoop dat dat snel over is........... :// ............!)
And this is the reason that there is not much quilting going on...... Isn't it a sweetie?!
We almost cann't say "little" Amar anymore, because little..........
She's growing a kilogram every week and is now eleven kilo's!
And playful......!!!! Especially those little teeth........, ofcourse there is so much to discover!
And a little doggy hasn't got hands, so everything has to be done with ...........: right, the teeth............ (pfffff, I hope that will be over soon............ :// ............!)


Zo wacht ze me elke ochtend op......... (DH maakte de foto; hij vond het zo grappig!)
This is how she waits for me every morning ........ (DH made the picture; he thinks it's so funny!)


En DS2 (lieve zoon 2...) krijgt ook een speciale begroeting....... And DS2 (dear son 2.......) also gets a special greeting...........

En tot slot maar even laten zien wat ik doe als ik niet met een grote quilt op schoot kan zitten, omdat die loshangende punten wel heel interessant zijn voor een pupje...... ;)
Ook leuk om te doen en de wol was in de aanbieding bij Quiltpalace (klik)! Ze hebben ook een webwinkel.....(het breit heerlijk Gerda!)
And finally showing you what I'm doing when I cann't sit with a big quilt on my lap, because those hanging corners are really very interesting for a little puppy....... ;)
Its great fun and the wool was on sale at Quiltpalace (click)! They also have a webshop........ (and it knits fabulous, Gerda!)

Nu maar snel weer over tot de orde van de dag........, want er staat een pupje te wachten voor de deur........
But now quickly to the rest of the day......., because there is a little puppy waiting in front of the door........

Enjoy your day! ;)
Love, Ria.


donderdag 29 september 2011

Zo langzamerhand terug op aarde en quilten......... Slowly back to earth and quilting.........


Want je snapt dat van patchen en quilten niet zoveel is gekomen de laatste paar weken......... Ik lig dus ook nu zeker een maand achter met de "In my Garden-BOM" en het doorpitten van de quilt voor kleindochter Danique ligt ook wat achter op schema.........
Dus: werk aan de winkel! ;))
Maar ja, zo'n klein lief h"o"ndenbindertje............ wat je zo in je hart hebt gesloten.......... vraagt toch al snel al je aandacht.......... :))
Nu dwaal ik al weer af...................... (wat liefde wel niet met een mens doet, hehehe............. ;) ........)
You can understand that patching and quilting didn't happen much the last few weeks........ So I'm more than a month behind with the "In my Garden-Bom" and the quilting of granddaughter Danique's quilt is also behind schedule........
S0: work to do! ;))
But with such a little "doggy-occupation" (sorry, no good translation found for the dutch expression......).......... that went right into ones heart........ asks all of my attention........... :))
Oké, so now I am distracted again............ (what love does with a person, hehehe......... ;) .......)Maar goed, terug naar de quiltigheden......
But let's go back to the quilty stuff......
Het is een heerlijk project! Ik geniet er zo van dat het tuintje en alles er omheen steeds meer vorm krijgt. Appliqueren vind ik toch echt wel heeeeeeeeeel leuk...... ;)
I love this project! It's so great that the garden and everything around it get's more and more visible.
Applique is sooooooooooo great.... ;)


En kijk eens wie er nog meer helemaal verliefd is op het kleine meisje....... (toen was ze nog wat kleiner dan nu......; ze groeit echt heeeeeeeel snel!)
Is het geen heerlijk stel??
And look who is also completely in love with this little girl....... (she was a bit smaller than she's now......; she's really growing very fast!)
Isn't it a cute couple??


En nu snel weer terug naar mijn naaldwerk; anders komt dat echt niet goed........
Fijne, zonnige dag! Liefs, Ria.
And for now back to my needlework; otherwise nothing gets done today......
A happy, sunny day to you! Love, Ria.

(foto genomen door kleindochter Nadeche - drie jaar oud....... :)) ...)

dinsdag 27 september 2011

Genieten........... ;) .....!! Enjoying.......... ;) .......!!

van het kleine (nou ja..... ze groeit heel behoorlijk.....!) schatje Amar!
little (well...... she's growing real fast......!) cute Amar!

Heerlijk om te zien hoe dit kleine meisje en ons hele stel zich aan elkaar aanpassen en van elkaar leren... :)

So great to see how this little girl and our whole bunch adapt to; and learn from eachother..... :)
Ze is echt een dotje!!!!
She's a real cutie!!!


En ook een prachtige verrassing: een tijdje terug heb ik bij Simone (klik) de Give-away gewonnen en omdat het iets langer duurde (vanwege mijn kleurkeuze..... ;)) .....) kreeg ik heel eerst een heel lief "wacht-kadootje". Zo lief!!
Daarna kwam de prachtige tas.......!
And a very sweet surprise: a little while ago I won the Giveaway at Simone (klik) and because it took some time (because of my colour-choice..... ;)) ......) she sent me a lovely "waiting-present".
So sweet!!
Then the beautiful bag arrived.....!Wat mooi verpakt, hè?!
Isn't it lovely wrapped?!Dit is de voorkant en de achterkant. Ik was echt helemaal verrast!!! Prachtige stofjes en kleuren en zo netjes gemaakt!!!!!
This is the front- and the backside.
I was so surprised!!!!
Beautiful fabrics and colours and made so precise!!!!
Zie eens hoe prachtig geborduurd!!
Look how beautifully stitched!!

En deze lieve stofjes had ze ook nog toegevoegd! Ontzettend lief!!!
And she also added these lovely fabrics! So sweet!!!


Heel erg bedankt, Simone!! Je bent een echte schat!!!! ;))
Thanks so much, Simone!! You are a real treasure!!!! ;)))
I really will use it very much!

Love to all of you and enjoy today!
Ria.

maandag 5 september 2011

Ben zo blij........! Just so happy..........!Even jullie voorstellen aan....... Amar! Introducing to you......... Amar!!!


Ze is een Airedale terrier en zo'n schatje!!
She's an Airedale terrier and so sweet!!

Tot zover dit korte berichtje........, want ik ben helemaal verliefd op dit kleine meisjes........ ;))
So far this short message......., because I'm completely in love with this little girl.......... ;))


Liefs, Love,
Ria.

donderdag 11 augustus 2011

Even een pauze en een kopje koffie....... Just take a break and a cup of coffie......

want ik wil jullie even laten zien, waar ik allemaal mee bezig ben. (zal het wel niet allemaal laten zien, want dan komen we vandaag niet aan iets anders toe....... denk ik........; ben denk ik niet anders dan de meesten van ons....... ;) ........)
because I want to show you what I'm working on. (just don't think I'll show everything, because we won't be doing anything else today than....... I quess......; I'm not much different than the most of us........ ;) ......)

en hoe het er nu uitziet met de andere blokken......
and how it looks with the other blocks....

En wie was mijn hulpje met het maken van die leuke randen? Juist: Caroline (Josephine heeft even een pauze..... :) .....; als je ook zo oud bent...., toch?)
And who was my help in making those lovely borders? Yes: Caroline (Josephine enjoys a break.... :) ....; if you are that old........., huh?)


De mandjes liggen niet uit te rusten in de hoek, hoor! Ze gaan nog steeds braaf mee overal naar toe; net als de klosjes. Het is maar net waar je zin in hebt....!
The baskets aren't resting in a corner, mind you! They are still accompaning me everything, as are the klosjes. It's just what you feel like doing....!


En ook met dit lieve bloemenkleed ben ik nog steeds bezig; langzaam..... maar toch zeker.... Het wordt al echt een echt bloemenveldje...... heerlijk! :)
And I'm also still working on this lovely flowertop; slowly........ but surely...... It already looks like a real flowerfield...... great! :)


Voor jullie allemaal: alvast een heel fijn weekend! Geniet ze! En van elkaar!

For all of you: have a great weekend! Enjoy! And enjoy eachother!
Love, Ria.

vrijdag 22 juli 2011

Van mandjes en de dingen die voorbij gaan...... About baskets and the things that passed......

Jullie zijn schatten!!! Dat moet echt eerst even gezegd; want ik heb zoveel troost en meeleven van jullie allemaal ontvangen en dat doet echt HEEL goed!!!! Dus: dank!!!!
En zo komt hier alles ook weer in een wat rustiger vaarwater...........; mijn hoofd voelt langzaam weer wat geordender aan.........; en aan onze hondjes wordt met liefde (en af en toe een traan.....) teruggedacht........
You are all treasures!!!! I just have to say that first; because I recieved so much comfort and compassion from all of you and that feels VERY good!!!! So: thanks!!!!
And so everything returns to a slower pace.........; my head feels a bit more organised......; and we remember our dogs in love (and with an occasional tear.......).....

En dan staat ineens de vakantie voor de deur........ Ook komt er volgende week een nicht uit Australie op familiebezoek! Allemaal leuke dingen voor de boeg dus!
We gaan ons er helemaal in storten!!! :))
En natuurlijk niet zonder wat quiltigs me te nemen.............
And than our holiday arrived on the doorstep........ And next week a niece from Australia visits the family here! All nice events ahead of us!
We are throwing ourselves into it!! :))
And not without taking something quilty along, ofcourse.......
De mandjes...... the baskets........:

En Danique's quilt.... (waarvan het doorpitten al lekker opschiet......)
And Danique's quilt..... (the quilting is going fast....)


En nog even een close-upje van de bloemen (dresden plate).....

And a close-up from the flowers (dresden plate).......


En nog een beetje dichterbij......
And still a bit more closer........


Dus genoeg te doen, zoals jullie kunnen zien..... ;)
So enough to do, as you can see....... ;)

Geniet van het weekend en elkaar!!!!
Enjoy the weekend and eachother!!!!

Love, Ria.


P.s. en wat mijn liefde voor honden betreft..........: er komt zeker een ander lief hondenkopje weer rondlopen in ons huis....... ik hou jullie op de hoogte...... ;))

P.s. as for my love of dogs.........: there most certainly wil be another little doggyface in our house....... I will keep you posted...... ;))

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...