donderdag 25 februari 2010

Beduusd........ a bit overwhelmed.....


Dat is toch ook wel bijzonder, zeg nou zelf......... Nog een sunshine-award van Ria!!
Wat lief! Dank je wel, naamgenoot!! Ik heb me, geloof ik, nog nooit zo in het zonnetje gezet gevoeld...... ;)))

That's also very special..... Another sunshine-award from Ria!!
How sweet!! Thanks, namesake!! This is the first time ever, I felt so put in the sunshine...... ;)))
(translating a typical Dutch proverb in English is ......... not easy...........!)

En toen kreeg ik een berichtje van Maria, of ik even kwam kijken op haar blog...... 8P)!!
Ze gaf me een "Beautiful blogger-Award"!! Nog zo'n lief gebaar! Dank je, Maria!!

Ik ben wel een beetje erg beduusd onder al die attenties van jullie, lieve mensen! Wat een waardering!!

Nu moet ik echt zeggen dat ik jullie allemaal net zo waardeer en eigenlijk die beide Awards aan jullie allemaal wil geven!! De meesten van jullie zijn al veel langer bezig met quilten en maken de mooiste dingen............ !


And then I got a message from Maria, to come and take a look at her blog....... 8P)!!
She gave me a "Beautiful blogger-Award"!! Another sweet gesture! Thanks, Maria!!

I feel a bit overwhelmed by all the great attentions you gave me, lovely people! What an appreciation!!
I really must say I appreciate all of you also very much and actually I want to give these both Awards to each of you!! The most of you are quilting much longer than me and make the most beautiful things.........!

Omdat ik al zo in de zonnestralen ben gezet, wou ik dat eigenlijk mee verpakken in de "Beautiful blogger-Award".......
Dus aan 7 mensen doorgeven en 7 eigenaardigheden/eigenschappen over jezelf vertellen........ ;)))

Because I already received zo many sunshines, I conclude this award in the "Beautiful blogger-award".........
So I have to pass it on to 7 people and tell 7 peculiarities/qualities about myself.........;)))

Eerst maar even het doorgeven aan allerlei andere creatieve mensen (natuurlijk het liefst aan iedereen, maar dat zijn de regels niet, he?!)

First I will pass it on to all the other creative people I had in mind (ofcourse I would have love to give it to all of your; but rules are rule.......)

1. Maddy; zulke mooie creatieve ideeen..... such beautiful creative ideas.....
2. Jantine; mooie kleurencombinatie en schattigheden... great coloucombinations and cuties...
3. Marga; schitterende Singer Featherweights, mooie foto's, lieve katten.... beautiful Singer Featherweights, great pictures, lovely cats..
4. Lida; lieve biscornu's, leuke kleine poppenhuis en kleine quiltwinkel-dingetjes en schattige stoffen diertjes..... lovely biscornu's, great little doll's house and little quiltshop-things, cute little animals....
5. Margreet; zulke mooie sterblokken en schitterende kleuren..... such great starblocks and lovely colours....
6. Gerda; ben absoluut weg van haar mandjes en die super antiek-achtige kleuren.... I'm aboslutely blown away by her lovely little baskets and those great old-looking fabrics....
7. Leintje; wat een schitterend idee om met de "Quilted Diamonds" te beginnen (en ik doe mee..) en een ultieme uitdaging voor een quilter! Dank je! What a great idea to start with the " Quilted Diamonds" (and I'm in.....). An ultimate challenge for a quilter! Thank you!

Pffffff!!!! Dit is echt een hele opgave, hoor! Pfffffffff!!!! This is quite a challenge, really!

Nu de eigenaardigheden/eigenschappen nog..... (Nou, ik ben eigenaardig genoeg..... ;0)) ....)
Now to the peculiarities/qualities....... ( Well. I'm peculiar enough...... ;0)) ...)

1. Ik hou (meestal) niet van beleg op mijn brood........... Most of the time I don't like filling on my bread.........
2. Ik ben helemaal weg van allerlei dieren..... (kan er uren naar kijken...) I absolutely love all
kinds of animal..... (can watch them for hours...)
3. Ik hou er van anderen een beetje te plagen .... ;) I like to tease other people a bit...... ;)
4. Ik hou van mensen met een ochtendhumeur......... I love people with a morning mood........
5. Ik ben nogal een flap-uit...... (en dat met mijn 51 jaar.......... ;/ ....) I'm kind of a quick-to-say- person...... (and that while I am 51 years old......... ;/ ....)
6. Ik hou niet van boodschappen doen.... I don't like to go shopping.....
7. Ik hou er van anderen te helpen, zodat ze zich gewaardeerd voelen..... I love to help others, so they feel appreciated...

Dat was nog eens een heel verhaal........ nu een kopje koffie (met wat lekkers......) en een feestje vieren! Dat kunnen we heel goed samen met Sjaantje doen........ :))!
Fijne dag allemaal!

That was quite a story...... now a cup of coffee (and a little something...) and celebrating a party! I think I'll share that one with Jane....... :))!
Have a nice day!

dinsdag 23 februari 2010

Holland..... klosjes.....kom maar op....... Holland....spools....come and get it..... :)
Eerst maar even de Holland-quilt, die ik aan het doorquilten ben.... Het schiet niet zo erg op hoor... En nu al helemaal niet: want ik moet beslissen hoe ik het centrumpaneeltje ga doen. Het zal toch wel een paar contouren doorpitten worden. Ik hou nou één keer niet van quiltpatronen die helemaal over de patchworkblokken heenlopen.

First the Holland-quilt. I'm quilting it.... It's not going so fast.... And now I have to decide how I'm quilting the centre. I think I'm giving it some lines around the figures. I don't like quiltpatterns who run over the patchworkblocks.Dan vorder ik zo langzamerhand met de klosjes.... het zijn er nu 124!
Het zijn wel schatjes om te doen hoor! Heerlijk om overal mee naar toe te nemen en prompt iedereen uit te leggen hoe het werkt, want heb je wel ontdekt dat handwerken de drempel naar elkaar verlaagd?? :)) En dat is alleen maar goed, toch?!

Than there's little progress with the spools.. there are 124 now!
There so cute to work on! Lovely to take with you everywhere en ofcourse to explain how it works to everyone, because have you noticed how needlework brings people in touch with eachother?? :)) That's so great, isn't?!

En wat vinden jullie van dit schattige kleine mannetje? Hij nodigt je uit en zeg: "Kom maar op.."! Mijn DH doet mee aan de Vakantie Bijbel Club voor kinderen in de voorjaarsvakantie in het dorp waar we zijn opgegroeid. En dit kleine mannetje vertegenwoordigt het thema (psalm 91:15)!
Dat kan ie goed, he?!

And what do you think about this cute little man? He's inviting you and says: "Come and get it..."! My DH helps with the Vacation Bible Club for children in the spring-holiday, in the town we grew up. This little man represents the theme (psalm 91:15)!
He really can do it, don't you think so?!

Now back to my Dear Jane blocks ..... Love to do them..... Have a great day!

maandag 22 februari 2010

Nog meer Zonnestraaltjes..... More Sunshines......

Dank jullie wel: lieve Hilde en Em! Voor de tweede en derde maal heb ik nu een Sunshine-Award gekregen.........
uuuuuhhhhhh: ik bloos helemaal........! Omdat ik al mee heb gedaan met het verspreiden van de zonnestralen, waag ik me maar niet aan een tweede maal...
Maar voor één persoon wil ik eigenlijk graag een uitzondering maken:Danielle! Altijd één en al hartelijkheid voor iedereen en altijd een opbeurend woord! Dank je wel, Danielle, voor je zonnestralen naar iedereen! (voor de regels kun je even kijken bij mijn vorige blogje.. ;) ..)

Thank you both: dear Hilde and Em! For the second and third time I got the Sunshine-Award......
uuuuuuhhhhhh: I'm turning completely red........!
Because I already joined in spreading the sunshines, I don't try this again.......
But for one person I would like to make an exception: Danielle! Always joyful to everyone and an encouraging word to all who needs it! Thanks, Danielle, for your sunshines to everyone!

A lovely week for all of you!!zondag 21 februari 2010

Zonnestraaltje......Sunshine....... Award.. ;))

Wat lief van Margreet! Ik kreeg van haar de Sunshine-Award! Een zonnestraaltje van de één naar de ander! Je bent zelf ook een zonnestraaltje, Margreet!
En de opzet is dus dat ik deze weer doorgeeft aan 6 andere zonnestraaltjes! Dat is een moeilijke, hoor!! Eigenlijk zou ik hem aan jullie allemaal willen geven........... Maar we zullen ons even houden aan de regels van de Award. Dan gaat ie ook verder, natuurlijk he?

That's sweet, Margreet! She gave me the Sunshine-Award! A little sunshine from one to the other! You're a sunshine yourself, Margreet!
En the intention is that I give this award to 6 other sunshine-people! That's a tough one!
I would like to give it to all of you...... But let's keep to the rules of the Award. So it will continue to go, allright?

Na lang nadenken geef ik haar door aan de volgende zonnestraaltjes:
Em, Nat, Tineke, Ida, Annelies, Miranda! Ik hoop dat jullie er net zo blij mee zijn als ik!

After some thinking I give the Award to following sunshines:
Em, Nat, Tineke, Ida, Annelies, Miranda! I hope you will enjoy it as much as I!

Nu zijn er wel wat regels aan verbonden: (gelukkig niet zo ingewikkeld..)
There are some rules attached: (not so difficult......)

*Award op je blog zetten. Place the award at your blog.

*Award doorgeven aan 6 personen met een link naar hun blog. Pass the Award on to 6 people with a link to their blog.

*Laad ze alle 6 weten dat ze een Award hebben gewonnen. Let all 6 know they won an Award.

*De naam van degene van wie je de Award gekregen hebt vermelden (ook met een link) in je blog. Mention the name of the person who gave you the award in your blog (also with a link).

I hope you all like your Award and pass it on to new Sunshines!! Have a lovely week and remember to pass sunshines on to everyone around you always! ;0)))

donderdag 18 februari 2010

Nieuwe SBS blokjes........ New SBS blocks
En hier zijn dan weer twee nieuwe SBS blokjes! Ik heb er nu 7 gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Het gaat natuurlijk niet zo snel, want ik vond het natuurlijk leuk om met allerlei nieuwe dingen te beginnen........ Je hebt van die quiltsters die vinden alles leuk....... ;)..... zoals ik.....

And here are two new SBS blocks again! I made 7 now, as you can see.
Ofcourse its not going so quickly, because I thought it would be nice to start all kinds of new things....... You have quilters who like everything...... ;)..... like me....
Hier zijn de blokjes even in close-up: A6 Tenessee en A7 Cats and Mice.
De Rouenneries-stoffen laten zich hiervoor zo goed gebruiken. Ik blijf me verbazen over de blokken en hoe mooi het geheel wordt. Meestal ben je toch geneigd (tenminste ik wel) om meerdere kleuren of kleur-schakeringen te gebruiken. Maar dit wordt super! Voor mij echt heel verbazend.....!

Here are the blocks in close-up: A6 Tenesse and A7 Cats and Mice. The Rouenneries-fabrics look so great. Every block I'm amazed how well the colours turn out to be. Mostly I use more colours or shades of colours. But this is looking great! It really surprises me.........

Looking forward to showing you some more of these amazing blocks next time.......

zondag 14 februari 2010

Hartjes, hartjes, hartjes........ Hearts, hearts, hearts....

Vandaag is Valentijnsdag.....! Natuurlijk begonnen als iets commercieels, maar wel eens goed om over na te denken wat dat voor ieder van ons betekent.
Het is een dag die vooral over harten gaat; over liefde; liefde die ieder mens nodig heeft!!
Over echtheid, waarheid, echte liefde!

Today is Valentine's day....! Ofcourse it started as a commercial item, but it's a good thing to think about what this means for everyone of us.
It's a day about hearts; about love; love is a neccesity for each person!!
About being true, truth, real love!

Ieder mens heeft over liefde zo z'n eigen gedachten en ideeen.
Maar over één ding zijn we het zeker eens: wij mensen (de wereld) heeft liefde nodig en als liefde de grootste plaats zou krijgen in ons hart en in het handelen van een ieder zou de wereld er anders uitzien.......

Everyone has his/her own thoughts about love. But we surely agree on one thing: we people (the world) need love and when love would get the first place in our hearts and in our actions the world would be a different place.....
Voor mij is er Eén persoon die het ultieme voorbeeld van liefde is: Jezus Christus. Zo je het misschien kunt zeggen: mijn ultieme Valentijn! Hij houdt echt van ons; Hij houdt van jou!

For me there is One person the ultimate example of love: Jesus Christ. You might say: my ultimate Valentine! He really loves us; He really loves you!

Ik wens je een echt liefdevolle Valentijnsdag! Whishing you a real loving Valentine's day!

donderdag 11 februari 2010

Zesde blok van Leanne's House ......! Sixth block of Leanne's House......!


Het zesde blok van Leanne's House is af!! Wat een schattig blokje met al die stitcheries, he?! Het is zo leuk om te doen! Nu had ik woensdag eigenlijk een nieuwe les van deze quilt in Staphorst bij Quiltpalace, maar door alle sneeuw ben ik toch de weg maar niet op gegaan.... ! Ik ben nu één keer niet zo'n held met sneeuwval op de weg..... (na een heel nare ervaring.....)

The sixth block of Leanne's House is finished!! What a cute block with all those stitcheries, isn't it?! It's such fun to do! Wednesday I actually had a new lesson of this quilt at Quiltpalace, but due to the snow I didn't dare to drive...! I'm not such a daredevil with all that snow falling from the sky..... (had a very bad experience....)


Maar goed, het patroon van het zevende blok heb ik al en het achtste en laatste blok wordt me nu opgestuurd. In april hebben we de volgende en laatste les en dan hoop ik de hele top af te hebben!
Wel jammer dat ik nu de resultaten van de anderen heb gemist....... (zeg: kunnen jullie niet een blog beginnen, of allemaal samen....??? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch??)

But, I already have the pattern of the seventh block and the eight and last block is being sent to me. In April we have the next and last lesson and I hope to have the top finished than!
I would have loved to see the results of the others...... (can't you all start a blog, or start one together......??? The more, the merrier...... ?? -don't know if that's the right way to write it..? But I'm sure you know what I mean.... ;))

Have a great day!
vrijdag 5 februari 2010

Lieve Sjaan........... Dear Jane...........

Heerlijk he, het is de 5e van de maand. Daar hebben alle baby-janers naar toe gewerkt!!
Jullie weten vast wel dat Brenda Papadakis in haar boek heeft geschreven dat elke DJ-quilt eigenlijk een Baby-Jane-quilt is..... (eigenlijke een BJ...dus.... ;)) ...). Hoe je het ook noemt, het is zo leuk om te doen! Ik dacht eerst dat die kleine stukjes stof niets voor mij waren, maar ik vind het hoe langer hoe leuker worden!
Dit is de BJ-lap tot nu toe:

It's the 5th of the month; and all DearJaners worked forward to this date.......
I'm sure you all know that Brenda Papadakis mentioned in her book that all DJ-quilts were actually Baby-Jane-quilts..... (so a BJ-quilt...... ;)) .....) Whatever you call it, it's such fun to do!!
At first I thought that I wouldn't like such little pieces. But I love them..!!

Even de blokjes apart op de foto: The blocks separately pictured:Dit blokje I7: Mac and Muff. Bestaat uit 19 stukjes.

This block I7: Mac and Muff. Made of 19 pieces.Dit is H8: Eaton's Crossroads. This is H8: Eaton's Crossroads. Made of 36 pieces.
Dit is G5: Poof. This G5: Poof. Made of 9 pieces.
Dit is G9: Mary's Journey. This is G9: Mary's Journey. Made of 33 pieces.


Dit is F6: Deanie's Daisies. This is F6: Deanie's Daisies. Made of 29 pieces.


En de laatste voor nu is F8: Church Window.

And the last one for now is: Church Window. Made of 37 pieces.Ben even benieuwd hoe het met de anderen is gegaan vandaag, dus gauw even kijken.......
O, en Nat; heb je gezien welk stofje ik heb gebruikt in blokje I7: ja, die van jouw!! Leuk, he!

I'm really curious hoe the others did today, so I'm going to have a look.......
O, and Nat; did you see which fabric I used in block I7: yes, yours!! Isn't great!

Have a great day!

dinsdag 2 februari 2010

Wie doet er mee......?! Who joines us...... ?!Voor alle quiltende Featherweight-gebruikers: deze 3e februari willen Nat en ik graag een nieuw project beginnen: een Rail Fence blok, genaaid op je Singer Featherweight! Je mag natuurlijk zelf bedenken welke uitvoering je voor je Rail Fence wilt gebruiken, in de vorm van een trappetje of een kruis, of het blok kris-kras neerleggen. De naam: Featherweight Challenge ! Elke 3e van de maand gaan we een updatje doen over onze vorderingen.
Samen met Nat heb ik stoffen uitgewisseld en ook de stoffen van Em, die ik in januari gekregen heb, heb ik er voor gebruikt! Dit wordt dus een internationale quilt..... gewoon super!! ;))
Hierboven zie je Josephine al heel erg haar best doen om heel mooie blokken te maken. Zo is Nat ook bezig op haar Abela om haar blokken in elkaar te zetten. Het wordt heel mooi. Vergeet niet om ook even bij haar te kijken!


For all quilting Featherweight-users: on this 3rd of februari Nat and I would like to start a new project: a Rail Fence block, made on our Singer Featherweights!
Ofcourse you can decide on your own layout of your Rail Fence; shaped like stairs or a cross, or just random.The name: Featherweight Challenge ! Every 3rd of the month we would like to give an update about our progress.
With Nat I exchanged fabrics and also the fabrics I received from Em, last januari, I used for this block. It's going to be an international quilt....... just great!! ;))
Above you see Josephine sewing the blocks. And also Nat's Abela is joyfully sewing along! Be sure to visit her blog and take a look!

Tadaaaaa.....!! Dit is het begin. Het wordt een mooi trappetje in creme met rode kleuren. Hoe groot het gaat worden gaan we vanzelf zien, maar het gaat wel heel snel met al die reepjes. Dus misschien wordt het wel een king-size..... :)) ....!

Tadaaaaaa.....!! This is the start. It's going to be stairs in creme with red colours. Don't know how big she's going to be, but it works real fast with all those strings. So maybe she's going to be king-size...... :)) ....!

Dus: wie doet er mee??? So: who joines us ???? Groetjes ! Greetz !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...