woensdag 26 mei 2010

Terug thuis......... Back home.........Wat een gezellige boel! We waren met de hele kerk aan het kamperen, het afgelopen weekend. En wat een heerlijk weertje hadden we erbij........ Dat was super genieten!
Ik kan jullie niet het hele veld in één foto laten zien, dus hier zijn er een paar...

Wat a cosiness! We were camping with the whole church, the last weekend. And what a sunny weather it was........ Great!
I can't show you the complete field in one picture, so here are a few..Natuurlijk kon ik tussen alle gezelligheid door ook nog wat steekjes zetten en dat deed ik dan ook heerlijk! Nog even een foto van alle quiltigheden.......

Ofcourse I could make some stitches in between of all that cosiness and that is what I did!
A picture of all quiltyness.........

Voor nu maar weer tot ziens! En geniet van het zonnetje (voor zover mogelijk....., natuurlijk!). :))

For now goodbye! And enjoy the sunshine (as far as possible......., ofcourse!) :))


Love, Ria.

woensdag 19 mei 2010

Sylvia op bezoek....... Sylvia visiting.........

Er komt hier nogal eens visite........ Nu was het Sylvia die even kwam buurten. Ze had niet zo heel veel tijd...... want ze gaat het komend weekend kamperen met de caravan en DH (of te wel: DH en ik gaan heerlijk een weekendje kamperen en ik wilde jullie toch graag de blokjes van Sylvia's Bridal Sampler laten zien die ik gemaakt had..... ;)) ....)!

We often have visitors..... Now it was Sylvia who was in the neighbourhood. She did not have much time..... because she is going camping next weekend with the caravan en DH (or: DH and I are going camping for the weekend and I just wanted to show you the blocks from Sylvia's Bridal Sampler I made..... ;)) ...)!

Hier zijn ze dan:
Here they are:
Block B4 Children's Delight; 12 pieces


Here is Block B5 Grandmother's Flower Garden; 8 pieces.
(You could also see her in the previous post ...... surrounded by little hexagon-flowers..... ;) ..).And this is the last Block this time: B6 Crow's Foot; 40 pieces.

En kijk eens wie er staat mee te genieten?? Dat mag ook wel, want ze heeft ook meegeholpen de blokken te naaien.......
Groeten van Josephine!

And look who is enjoying herself in the back of the picture?? She is absolutely right, because she helped sewing the blocks......
Greetz by Josephine!

Met het weekend (en voorbereidingen...) in het zicht wens ik jullie gezellige, zonnige dagen! Wat waarschijnlijk wel gaat lukken als de weermannen het goed hebben. Geniet ze! Ben terug op dinsdag!

With the weekend (and the preparations...) in sight, I wish you very happy, sunny days!
What probably will work out; when we believe the wetherforcast. Have fun! I'll be back on Tuesday!
Love en groetjes, Ria.

maandag 17 mei 2010

Allerlei............... All kind of..........

quiltigheden passeerden hier mijn handen, de afgelopen tijd. Ik ben nogal afwezig geweest door allerlei leuke en niet-zo-leuke dingen die mijn aandacht in beslag namen...... Sorry, dus!
Ik zal jullie even de foto's laten zien van alle bezigheden.

quilty things passed my hands lately. I was quite absent due to some nice and not-so-nice circumstances, who took all my attention....... So I'm sorry!
I will show you some pictures of my activities.


Allerlei speldenkussens. Wat een leuk karweitje!

All sorts of pincushions. What a lovely job to do!
En mijn hulpje om dit allemaal te doen..... Caroline. ;))
And my help to do these things........ Caroline. ;))

Eén van mijn hexagon-projecten; een veld van allerlei kleuren bloemen. Vrolijk gezicht, he?
One of my hexagon-projects; a field of all kind of coloured flowers. What a cheerful sight, isn't it?Dit is het tweede project; alles in zachte creme en bloemen-stofjes..... Ook leuk, he?

This is the second project; all in soft creme and flower-fabrics..... Looks also nice, doesn't it?


En dit is mijn werk-doosje voor de zeshoekjes. Ik maak de zeshoekjes van voorgesneden kartonnetjes van een halve inch. De stofjes snij ik dan 4 x 4 cm, dat gaat lekker snel en werkt prima.

This is my working-kit for the hexagons. I make the hexagons from pre-cut cardboard, a half inch. I cut my fabrics into 4 x 4 cm, that works quick and great.
Hier zie je een paar kleine bloempjes naast het SBS-B5 blok; Grandmother's Flower Garden. Wat een verschil...

Here you see some little flowers next to the SBS- B5 block; Grandmother's Flower Garden. That is quite a difference.....


En natuurlijke werk ik ook aan het quilten van Leanne's House. Heerlijk ontspannen is dat toch!

And ofcourse I'm still working on quilting Leanne's House. That is so relaxing!
En de klosjes zijn ook altijd in de buurt. De top groeit en groeit...
De lay-out vormt zich ook al in mijn gedachten, maar dat houd ik nog maar even een geheimpje.... ;))
And the klosjes are always close-by. The top is growing and growing....
The lay-out is also forming in my mind, but I will keep that a mystery for now.... ;))In elk geval een heel zonnige week!
Anyway a lovely, sunny week!
Love from me!

woensdag 5 mei 2010

Speciaal............. Special.............

Het is toch wel een speciale dag vandaag, he?! Ons land 65 jaar geleden bevrijd......... Dat doet me toch wel wat.......... Ieder van ons wel, denk ik!
En het is vandaag onze Dear Jane-update....... Bovendien was ik nog een update van de Featherweight Challenge schuldig; ik doe dat samen met Nat en Terry. (Het is ook leuk om even bij hen te kijken...)

It is quite a special day today, isn't it? Our country was set free 65 years ago..... I feel that as a special event...... Everyone of us, I guess!
And today is our Dear Jane-update....... I also am an update late about the Featherweight Challenge I am doing with Nat and Terry. (It is also fun to make them a visit..)
Eerst maar even de Featherweight Challenge; het is al weer de 4e update. Ik heb alles nog niet in elkaar genaaid (dat kwam vooral door het bezoek van Sjaan...... ^_^ .......). Maar ik kan jullie wel laten zien welke stof ik heb gekocht voor de randen. Echte Staphorster stof! Zo wordt het toch echt wel een internationale quilt........!

First the Featherweight Challenge; it is already the 4th update. I haven't sewn everything together (because of Jane's visit...... ^_^ .....). But I can show you the fabric I bought for the borders. Real Staphorster (= Dutch) fabric! It's really getting an international quilt.....!

Een paar extra foto's en close-ups. Some extra pictures and close-ups.


Bovendien was Sjaan op visite en dat was toch zo gezellig! Eigenlijk... is ze nog niet weg........ En zijn we nog steeds zo leuk bezig met al die kleine lapjes...

And Jane was visiting and that was such pleasure! Actually..... she is still here...... And we are having still fun with all those little fabrics...
Deze maand hebben we samen wel tien blokjes gemaakt! Wat een plezier is die Sjaan. We zullen ze even laten zien:

This month we made 10 blocks together! And what a great fun is that Jane. We will show them to you:Block D6: Challenge; 9 pieces


Block E5: Rising Sun; 13 pieces


Block F4: Old Windmill; 13 pieces
Block G3: Four Leaf Clover; 3 pieces

Block H4: Abbey's Eyes; 7 piecesBlock I5: Maria's Majesty; 6 pieces
(thanks to "That Quilt".....)

Block J6: Granny Weaver; 25 piecesBlock K7: Rose of Sharing; 8 pieces
Block J8: Anna's Anchor: 20 pieces
Block I9: Chase a Myth; 41 pieces (!)

Dat was best wel veel werk, he? Maar wat heerlijk om te doen! Daar zijn alle Sjaan-liefhebbers het natuurlijk helemaal mee eens.......;)))

That was quite some work, but I love to do those tiny little blocks! But all Jane-lovers probably totally agree with me........ ;)))
Cursief
Have a nice week and for all mothers: a special Mothersday!! Allemaal een fijne week en voor alle moeders: een speciale Moederdag! XXX!

p.s. dan hem ik nog een Award gekregen .... maar gebrek aan kennis moet ik even op mijn dochter wachten...... :/
p.s. I also got an Award...... but due to lack of knowledge I have to wait for my daughter..... :/

zaterdag 1 mei 2010

Eén en al schoonheid.......! All beauty.......!


Wat een mooie diamanten, he?! Het is weer de eerste van de maand en dus mogen ze weer sprankelen!
Vorige maand heb ik blokje 3 en 4 niet laten zien, dus die laat ik nu ook nog maar even zien.
Hier zitten ze alle zes aan elkaar. Het wordt wel een heel mooi rijtje!

Aren't these beautiful diamonds?! It is the first of the month again and they get to sparkle again!
Last month I didn't show you block 3 and 4, so I include them in this post.
Here they are sewn together. It is already a very nice row!

Ik zal de blokjes even één voor één laten zien.
I will show you the blocks one by one.Block 3: Light & Bright & Sparkling.


Block 4: 16 December 1775.


Block 5: The neighbourhood of Brunswick Square.

Block 6: Delightful, charming, superior, first circles, spheres, lines, ranks, everything.
(Dat is nog eens een titel, he......? That´s some title, isn´t it.....?)

En nog een impressie uit onze tuin in het voorjaar......... Echt schoonheid.....!
And an impression from our garden in springtime........ Real beauty........!
Enjoy your weekend!! Have fun!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...