dinsdag 31 december 2013

Op deze laatste dag van 2013... On this last day of 2013......

wilde ik iedereen heel graag een goede jaarwisseling wensen.
I wanted to whish you all a good New Year.

Deze laatste maand is er in onze familie veel gebeurd. Op 4 december schreef ik dat mijn vader aan het laatste stukje van zijn aardse reis was begonnen. Toen wist ik nog niet hoe dichtbij het zou zijn....
Op 10 december is hij overleden.
We zijn blij dat hij uit zijn lijden is verlost en dat Hij nu veilig is in Jezus armen (zoals hij het zelf nog benoemde voor hij niet meer spreken kon).
En die rust en vrede hebben we ook zelf ervaren in de week van de begrafenis...
Nu moeten we verder...... voor mijn moeder en voor ons is het gemis groot......., maar elke dag is er opnieuw Kracht om te kunnen leven, genieten en ook om af en toe tranen te laten.....
There has happened much in our family, this last month. On December 4th I wrote that my father started the last piece of his earthly yourney. At that time I didn't know how close that was....
He passed away on December 10th.
We are glad that the Lord delivered him from this suffering and that he is now safe in Jesus' arms (als he called it himself when he was still able to speak). 
And this rest and peace we experienced ourselves in the week of the funeral...
Now we have to go on.. we miss him so much....., but every day there is again Strength to be able to live, enjoy and also to let our tears flow....En natuurlijk vind ik het dan heerlijk om mee te doen met de Celtic Solstice-mysterie van Bonnie Hunter (klik)
Ik ben zelfs bij..... , sinds gisteravond is deel 5 ook klaar. Het is echt super om achter je trapnaaimachientje je gedachten te laten gaan..... 
And ofcourse I  loved to join the Celtic Solstice-mysterie by Bonnie Hunter (click).
I even caught up....., since last night part 5 is also done. It is so great to work behind your treadle and let your thoughts run free........


Ik heb zelfs een stofje gevonden waar de naam van mijn vader op staat....... dat is toch wel bijzonder om in deze quilt te verwerken, he?!
I even found a fabric that has my father's name on it..... that's really special to put in this quilt, isn't it?!


Ook de bloemetjes geven me plezier om aan te werken..... en ook daar ben ik bijna klaar met deel 7....
Also the flower-baskets are giving me pleasure to work on.... and I have almost finished part 7..


Dit zijn de Sweet William bloemenmandjes van deel 6, helemaal klaar.
This are the finished Sweet William flower-baskets, part 6.En hier werd ik aan een bloemenmandje van deel 7; natuurlijk met oliebol!!  :)
And here I work on a part 7-flowerbasket ; ofcourse with a doughnut!! :) (Dutch tradition for New Year's Eve.......)


En met deze foto wil ik mijn laatste blogje van dit jaar afsluiten.....
Deze handen, die de handen van de Here symboliseren. De handen die mijn vader naar de hemel hebben gedragen; en de handen die ons ook vasthouden nu wij hier nog op aarde zijn...... om ons allemaal moed en vrede te geven voor het komende jaar; wat ons ook overkomen mag.
In de mooie en in de moeilijke dingen mogen we weten dat Hij ons wil dragen. Daar houd ik me graag aanvast en wens het jullie allemaal toe.
And with this picture I want to close my last blogpost of this year......
These hand, who symbolize the hands of our Lord. The hands that carried my father to Heaven; the same hands that will carry us here on Earth..... to give us courage and peace for the coming year; whatever it will bring.
In the beautiful and in the difficult moments we may know that He will carry us. That's my stronghold and my whish for all of you.


Happy New Year!!

Love, Ria.

p.s. de handen waren een idee van onze oudste dochter; en het hartje heb ik gemaakt en er (samen met mijn moeder) in gelegd omdat ik drie dagen na de begrafenis jarig was..... mijn 55-ste verjaardag..... en eerste zonder mijn vader.......
p.s. the hands were an idea of our oldest daughter; the little heart I made myself and put it (together with my mother) in the hands, because three days after the burial it was my birthday..... my 55th.... and the first one without my father......

woensdag 4 december 2013

Rustgevend....Restful.......

is het toch, als je stukjes stof zo achter elkaar door kunt naaien.
Het geluidje van de trapnaaimachine, samen met je gedachten, en de combinatie van stofjes, die samen iets moois worden.....
is it, when you're chainpiecing.
The sound of the treadle, together with your thoughts and the composing of fabrics, making something beautiful together....


Het wordt mooi!
Ben wel benieuwd waar we deze straks gaan plaatsen in de Celtic Solstice Mystery van Bonnie Hunter (klik).
It's looking great!
I'm so curious where we are going to place these iin the Celtic Solstice Mystery by Bonnie Hunter (click).


De kleine bloemenmandjes van de Sweet William doen het ook geweldig.....
The little flowerbaskets of the Sweet William Quilt is also coming along......


En de derde vaas van Love Entwined is in volle bloei.  ;)
Nu wachten op de volgende...
And the third vase of Love Entwined is in full bloom.  ;) 
Waiting for the next one....


Misschien kan het iets langer duren dat ik een volgend berichtje plaats.
Mijn vader is al een maand ernstig ziek en het laatste stukje van zijn aardse reis is nu begonnen...
We zijn verdrietig om hem straks te moeten missen, maar dankbaar dat hij rustig is en er naar uitziet dat zijn Heer en Heiland hem thuis komt halen....
Maybe it can take a while before I write a next post.
My father has been very ill for more than a month and the last part of his journey on earth has begon..
We are sad to have to miss him, but grateful that he has peace and is looking forward that his Lord and Saviour is coming for him to take him home.

Enjoy eachother.
Love, Ria.


maandag 25 november 2013

Love Entwined......

Kijk, hier is vaas 3 van de Love Entwined quilt in wording! 
Wat blijft het leuk om te doen!
Dat vonden we ook op de Love Entwined Bee,, afgelopen donderdag, bij Quiltpalace (klik).
En wat prachtig om al die verschillende uitwerkingen te zien!
Echt, zo mooi!
Alleen jammer dat ik mijn camera vergeten ben, dus nu moet ik jullie even laten wachten tot de volgende bee.... sorry.... :(
Look, I'm busy with vase 3 of the Love Entwined quilt.
It is really so much fun!
And fun we had at the Love Entwined Bee, last Thursday, at Quiltpalace (click).
So beautiful to see all the different versions!
Really gorgeous!
It's just a pity I forgot my camera, so now you'll have to wait untill the next bee.... sorry.... :(


En dit is het totale plaatje tot nu..
And this is the total picture so far....


Nog een fotootje van Amar, geniet van de vogeltjes, die weer van de sierappeltjes genieten....
And a picture of Amar, enjoying the birds, who are enjoying the little apples......


Geniet ze!!
Have fun!

Love, Ria.

maandag 18 november 2013

Spinnewebjes....? Diamanten....? Spiderwebs...? Diamonds....?

Hoe zullen we ze nu noemen, he? 
Het zijn net spinnewebjes en je maakt ze eigenlijk van diamanten..... :)
Diamanten van papier dan eigenlijk, waar je allerlei leuke stofjes op naait.
Dan wel afvalstofjes......stukjes die over zijn van andere projekten.
Leuk om te zien hoeveel je kunt doen met dat "afval"....  ;)
How shall we call them, huh?
They are just like spiderwebs and you make them from diamonds..... :)
Diamonds made of papier actually, where you sew little strips of fabric on.
Left-over fabrics...... crumbs and pieces left over from other sewing-projects.
So much fun to see what you can do with all those "left-overs"... ;)

Elni (klik) had de diamanten voor mij gesneden. Zo lief!!
Samen zijn we dus aan het diamanten naaien..... ;)
Elni (click) cut the diamonds for me. So sweet!!
So we are sewing diamonds together..... ;)

En een beetje dichtbij, kun je zo mooi zien hoe al die punten bij elkaar komen.
And a bit closer, so you can see how all those points join together.


En nog ééntje van boven genomen.
Je legt de diamanten dus in een hexagon met de ronde strip in het midden met de smalle of de bredere kant aan elkaar.
And a picture taken from above.
You put the diamonds together in a hexagon-shape, attached to the other diamond on the small or wider side of the red strip in the middle.


:D .... :D ..... :D ....
Leuk!!!
Fun!!!

En deze oude dame doet al het eigenlijke werk aan dit projekt!
Yvonne (van Budel) heeft het er maar druk mee.... en het is zo'n geweldige naaivriendin!! 
Ben echt heel blij met 'r!
And this old lady is doing al the work on this project!
Yvonne (van Budel) is so busy with it....... and she's such a great sewing-friend!!
I'm really happy she's mine!

Heel veel plezier met al jullie handwerkjes!
Have fun on all of your needlework!!

Love, Ria.

vrijdag 15 november 2013

Allemaal applicatie....... All appliqué.........

de laatste tijd....
Door een gekneusde hand lag de tweede vaas van Love Entwined (BOM van Esther Aliu - klik-)  even stil.
Maar nu kan ik de naald weer goed vasthouden en dan snel weer zien dat ik helemaal uptodate kom, he?!
lately....
Because of an injured hand, the second vase of Love Entwined (BOM by Esther Aliu -click-) didn't get much work done.
But now I can hold my needle again and I'm quickly catching up...


Nog een paar bloemen en besjes erbij en dan door naar......:
Have to ad a few flowers and berries and than....:


Deel 6; de derde vaas is ook al geprint vandaag! ;)
Part 6; de third vase also printed today!  ;)

En hier is Amar...
"Maar mam......., wel even tijd om met de handdoek een trekspelletje te spelen, toch....??"
"Tuurlijk, Amar, daar gaan we......!"
And here is Amar...
"But mum....., we have time to play a bit with a towel, don't we....??"
"Ofcourse, Amar, let's play......!"

"En de bal dan...??"
"Nou, mam wil nu graag even wat appliqueren, Amar..."
"How about the ball.....??"
"Well mummy wanted to applique a bit, Amar...."

"Dan pak ik hem zelf wel......., komt goed hoor, mam!"  :)
"It's allright.... I'll get it myself, mum!"

Geniet ze vandaagl!! Doen wij ook... ;)
Enjoy your day!! We'll do the same.... ;)

Love, Ria.

zaterdag 2 november 2013

Van kleur, stofjes en naaimachines....... Of colour, fabric and sewing machines......

Misschien heb ik jullie verteld dat ik mee zou gaan doen met de Amish BOM II (Block Of the Month)....
Zo niet....: het is een pracht van een quilt met kleuren, zo geweldig, dat het een feestje was  om de eerste twee delen te maken.
De Amish BOM wordt gehost door Quiltpalace (klik).
Kijk eens wat een prachtige stoffen!
Maybe I told you that I would enter the Amish BOM II (Block Of the Month)...
If I didn't...... : it's such a beautyful quilt with such lovely colours, that it was a feast to make the first two parts.
Amish BOM II is hosted by Quiltpalace (click).


Hier zijn de blokken al kant en klaar op hun plekje in de quilt te wachten...
En er staat een nieuw familie-lid naast te glunderen......  ;)
Here the blocks are all done and waiting to be put on their place in the quilt.
And next to the blocks is a new family-member gloating .....  ;)


Dit is "Denise" , ze is van vrienden van ons geweest en zocht een nieuw thuis.
En dat is gelukt!  :)
En natuurlijk: meer dan welkom!!
This is "Denise", she belonged to friends of ours and was looking for a new home.
And she succeeded!  :)
Ofcourse:  more than welcome!  :)


Even de blokjes van dichterbij ; Denise ook met de neus er bovenop natuurlijk...
Want wat er hier allemaal gebeurd!
Was nog een beetje nieuw voor haar, maar dat zal wel niet lang duren....
Showing the blocks a bit closer; Denise also wanted to be on top of them, ofcourse..
The things that are happening here!
It was all a bit new to here, but I don't think that wil take long.....


Een prachtige dame!! A beautiful lady!

Ook nog snel even de blokjes van deel 4 van de Sweet William BOM (klik) gedaan; 
die moesten even wachten door al die nieuwe "oude" naaimachientjes van de laatste tijd.
Also the blocks of part 4 of the Sweet William BOM (click) I made quickly; 
they had to wait due to all the new "old" sewing machines lately.


En de mandjes van deel 5 staan ook al te wachten op hun bloemen;
altijd een leuk werkje die kleine driehoekjes! :)
And the baskets of part 5 are also waiting for their flowers;
always a great job those little triangels!  :)


Geniet van jullie weekend!
Enjoy your weekend!

Love, Ria.


donderdag 24 oktober 2013

De Love Entwined-Bee......!


Vandaag de eerste Love Entwined Bee bij Quiltpalace! (klik)
En gezellig dat het was!
Wat heerlijk om met zoveel aan hetzelfde project te werken;
wat een hoeveelheid tips.
EN:
wat een PRACHTIGE werkstukken!!
Al die verschillende kleuren en interpretaties!!
Hieronder maar even een korte impressie....
kunnen jullie allemaal even met ons meegenieten..... :)


 Today the first Love Entwined Bee at Quiltpalace! (click)
And it was just a treat!
So great to work with so many quilters on the same project;
and to learn such a variety of tips.
AND:
to see eachothers GORGEOUS work!!
All those different colours and interpretations!!
A short impression below......
so you all can enjoy with us....Leuk om al die handen aan het werk te zien........
Great to see all those hands at work.......En om te horen hoe iedereen op haar eigen manier werkt......
And to hear how everyone works in her own way....


Natuurlijk past bij al die gezelligheid ook een kopje koffie en wat lekkers.
(nu was het lekkers al op.... ;) ....).
Ofcourse there also goes a cup of coffee and something sweet with all that cosiness.
(here the sweet was allready gone... ;) ....).


En iedereen werkte stevig door vanmorgen..
Everybody working steadily this morning..

En vindt je die kleuren nou niet prachtig??
Don't you just love those colours??


Als je nu ook zin hebt om mee te doen?!
Meld je gewoon even aan bij Gerda van Quiltpalace (klik)
Hoe meer quiltsters, hoe meer vreugd!  ;)
And if you also would love to join us?!
Just contact Gerda from Quiltpalace (click)
The more quilters, the merrier! ;)

Zoals jullie vast wel snappen, ben ik nog steeds aan het genieten...!
As you can understand, I'm still drinking it all in ....!

Love, Ria.
;)dinsdag 22 oktober 2013

Heerlijk Apliquicken en LE-en........ Love to Apliquick and the Love Entwined....

Wat is er nu een heerlijker gevoel dan dat  je mensen iets  uitlegt
en je ziet dat het overkomt en men ervan geniet! :)
Dat was vorige week zo met de Aliquick-workshop!
Iedereen ging enthousiast naar huis; dus 100% geslaagd!
En dat ligt natuurlijk niet aan mij, maar aan die fantastische Apliquick-tools!!!!
Morgen alweer de laatste workshop; en wat heb ik er een ZIN in!
(trouwens als je er nog over denkt om mee te doen; er is nog een plekje over -hebikbegrepen-;
dan moet je wel snel even mailen met Gerda van Quiltpalace...-klik-.)
Really, it's such a great feeling to see that people understand what you are explainig; there is a certain sparkle in their eyes!  ;)
That was what happened last week at the Apliquick-workshop!
Everyone what enthousiastic; it was a 100% succes!!!!
And ofcourse that isn't my doing, but of those great Apliquick-tools!!!!
Tomorrow is the last workshop; and I really am looking forward to it!En natuurlijk mag ik van mezelf nog even oefenen op de Love Entwined, deel 5 alweer.
Wat een pracht van een patroon!
Hier hangen de vier delen van de tweede vaas, mooi aan elkaar geplakt, op het raam.
Kan ik ze leuk overtrekken op de Ricky Tim's Stable Stuff Poly (klik).
En dan heerlijk aan het werk met de Apliquick-tools.
And ofcourse I want to continue with Love Entwined, part 5 already.
What a gorgeous pattern!
Here you can see the four parts of the second vase, neatly glued together,
at the window.
So I can easily trace them on the Ricky Tim's Stable Stuff Poly (click).
And then I'm ready to work with the Apliquick-tools.


En deze dame hieronder, (Prinses) Sissie Niks, is bijna helemaal klaar voor de Bejaarden-Soos!! (klik).
(Dus heb je nog zin om mee te doen...... ????  :) ...even aanmelden! 
Lijkt me zo leuk om al die oude machientjes te kunnen bewonderen!!)
De spanning heeft nog een probleempje, maar ik verwacht dat dat helemaal goed gaat komen.
Ze is een PLAATJE!! (vind ik... ;)...)
And this lady (Princes) Sissie Niks, on the picture below, is almost ready for the Elderly-Club!! (click).
(So, if you would like to join us.....???   ;) .... sign up..!
It would be so much fun to admire all those old machines!!)
Her tension still has some problems, but I expect that to be solved.
She is a BEAUTY! (I think..... :) ....)


Nu snel verder met de Apliquick en Love Entwined!!
Fijne dag!
Well, I'm quickly going back to my Apliquick and Love Entwined!!
Enjoy your day!


Love, Ria.

zondag 20 oktober 2013

Leuk!..En een "Bejaarden-Soos"!..... Great!....And an "Elderly-Club"!.

  Er zijn ook zoveel leuke dingen te doen, dat je echt de tijd vergeet!
Snel jullie even op de hoogte brengen van al het leuks wat er hier gebeurt...... :)
Ja, echt, ongelooflijk!!
There are so many great things to do, and time flies by then!
I really have to tell you all about all the fun thats happening here.....  :)
It's really incredible!!


Eerst de geweldige leuke Apliquick-workshops, afgelopen woensdag!
Dames: allemaal heel hartelijk bedankt!!
Het was echt supergeweldig!!
(natuurlijk vergeten foto's te maken, dus hier even een oudere van de Apliquick-staafjes....)
First the wonderfull Apliquick-workshops, last wednesday!
Ladies: thank you all for a super time!!
(ofcourse: I forgot to take pictures, so here an oldie of the Apliquick-tools...)En hier is mijn tweede Vesta (dus naast "Tante Es"!).
Ontmoet: Tante Mien (-Wilhelmina-).
Ze is de hand-uitvoering van Tante Es; weliswaar iets jonger. Zo rond 1930.
Afgelopen zaterdag opgehaald uit Smilde.
Prachtig, he?!
And here is my second Vesta (besides "Auntie Es"!).
Meet: Auntie Mien (-Wilhelmina-).
She is the handcranck-version of Auntie Es; although a bit younger. Around 1930.
Collected her last Saturday from Smilde (in the north of the Netherlands).
Isn't she gorgeous?!


EN:
afgelopen zaterdag haalden we ook deze respectabele dame uit Groningen, om bij ons te komen wonen...
Een Singer Improved Family van 1888,
ECHT 125 jaar oud!
Gemaakt in de Kilbowie Factory, Clydebank, Schotland.
Ze is eigenlijk de voorloper van de Singer 15 machines 
en wordt daarom ook wel de Singer 15-1 genoemd.
Het was echt een toevalstreffer....
Als ik niet een Quiltcam-aflevering van Bonnie Hunter (klik) had gezien, 
waarin ze ook naaide op zo'n machine had ik haar misschien niet herkend.....
Ze heet: (Prinses) Sissie Niks.
And:
last Saturday we also brought this respectable lady home to us, from Groningen...
A Singer Improved Family from 1888,
REALLY 125 years old!
Made at the Kilbowie Factory, Clydebank, Scotland.
She actually is the precursor to the Singer 15 class-machines 
and is therefore also called a Singer 15-1.
It was really a stroke of luck......
Had I not seen a Quilt-cam-episode of Bonnie Hunter (click)
where se was also sewing on such a machine, 
I might not have recognised her.......
Her name: (Princess) Sissie Niks.

I feel like such a lucky girl!!!!!!!!  :)


Leuk he, al die oude machientjes!!
Als je nu ook zin hebt om met je "oude dame" mee te doen met deze soos, 
meld je aan en doe mee met ons enthousiastelingen!!!!!
Leuk om elkaars bejaarde dametjes te ontmoeten en verhalen te horen 
en natuurlijk om te zien wat we nog aan prachtige dingen met deze super-machientjes maken!!
Isn't it great, all those old machines!!
If you also love these oldies and would like to join us,
sign in and have fun with all of us!!!!
Great to see eachother "old ladies" and hear their stories
and ofcourse to see what gorgeous things we still make with them!!Maar wat je ook doet: geniet ervan!! Een heel goede week!
But, whatever you do: enjoy it!! Whishing you a great week!

Love, Ria.
dinsdag 8 oktober 2013

Een nieuw oudje....... A new Oldie......

Even voorstellen:
Tante Es:
Just introducing:
Auntie Es:

Heb haar gevonden via een ontmoeting met een dame bij de kringloop.
Daar kocht ik een oude Singer 121B (nu Phoenix genoemd) en zij vroeg me of ik belangstelling had voor een hele oude trapnaaimachine......
Nou..... ikke wel!!!!!  :)
Found her threw an encounter with a lady at the second-hand-shop.
I bought a Singer 121B there (now called Phoenix) and she asked me if I was interested in a Treadle Machine....
Well..... ofcourse I was!!!!!!  :)


Het is een Vesta. Nou,, daar had ik nog nooit van gehoord.
Ze lijkt op een Singer 127/128; dat heeft Francis (klik) me even uitgelegd .
(Dank je, Francis!!)
En ze was toch zo ontzettend SMERIG!!!!
It's a Vesta. Well, I had not heard of a Vesta ever!
She looks like a Singer 127/128; so I've learned from Francis(click).
(Thanks so much, Francis!!)
And she was so terribly FILTHY!!!!


Dus heel veel schoonmaken en smeren en olieén....
EN op zoek naar een rubber wieltje voor de spoelwinder... :(
Het huis ruikt nog steeds naar al dat spul.... ;)
So cleaning and lubricating and oiling .... A LOT......
And trying to find a rubber weel for the spoolwinder..... :(
The house still smells after all the stuff... ;)


Gelukkig gevonden!!
Found one!!


En na ook het hele spannings-mechaniek uit elkaar te hebben gehad, omdat het gewoon aan elkaar plakte van alle smeer....
Naait ze prachtig!!!!!!!
Ikke zo blij!!!
And after taking also the entire tension-spring apart,because it sticked together from all the durt..
She sews beautiful!!!!
I'm so glad!!!


En ook het handquilten gaat heerlijk verder.
Lekker ontspannen, na alle opwinding over Tante Es. :)
Nog één rand dan is het klaar!
And also the handquilting is coming along.
So relaxing, especially after all the excitement over Auntie Es.  :)
One border to go and she is done!En even van dichtbij...
And a bit closer....

Allemaal nog een fijne week!
A nice week to you all!

Love, Ria.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...